Envirolyte a legionela

Zařízení Envirolyte představuje jedinečnou technologii, která řeší problém legionely v teplé vodě a obecněji řečeno v technických vodních obslužných systémech (TVOS). Zařízení Envirolyte produkuje elektricky aktivovaný roztok vody VERTESPRIT ANK přímo na místě použití. Zdrojem produkce je solanka (nasycený roztok soli - NaCl), voda a elektřina. Automatické výrobní jednotky označované ENVIROLYTE ELA, FAU xxx, dokáží automaticky reagovat na změnu provozních parametrů (tlak vody v systému, kolísání napětí apod.) a po celou dobu výroby garantují 100%-ní kvalitu požadovaného roztoku.

VertEsprit ANK je vyráběn přímo v místě spotřeby z neškodného roztoku kuchyňské soli pomocí ECA technologie Envirolyte, je mimořádně hospodárnou alternativou pro likvidaci legionely v TUV a navíc bez rizika skladování nebezpečných chemikálií.

Způsob aplikace - odstranění legionely:

K aplikaci roztoku VERTESPRIT ANK, který je registrován v ČR MZ reg.č. REG-3371-17.03.05/9442 jako biocidní přípravek typu 1-5 (vč. dezinfekce pitné vody), stačí zajistit propojení mezi ukazatelem poměrů v teplé vodě (redox potenciál – ORP) a přiměřeným kontinuálním dávkováním přípravku do rozvodného potrubí s teplou vodou. K těmto účelům je obvykle dostačující dávkovací čerpadlo SEKO při tlaku 6 Bar, dodávané včetně sondy ORP. U měřící sondy je zaručena dostatečná životnost při teplotě do 600C a tlaku 6 Bar. Čerpadlo je napojeno na stávající vstup do potrubí.

Dávkování roztoku VERTESPRIT ANK ve stanoveném poměru do stávajícího rozvodu teplé vody odstraní v první fázi biofilm a minerální usazeniny, které tvoří živnou půdu pro růst legionely. Po jejich odstranění se obvykle zmenší poměr dávkování. Pro potrubí používané k vedení pitné vody pro výrobu vody teplé se dávkuje VERTESPRIT ANK v závislosti na kvalitě vody v množství 0,1 – 0,5%, což je dostačující k likvidaci v poslední době známých virů, bakterií (včetně legionely), plísní, hub včetně spor a monocelulárních řas.

Mikroorganismy vč. legionely nejsou schopné vyvinout rezistenci vůči přípravku VertEsprit ANK.

Oproti stávajícím způsobům (např. přehřátí vody nad 55oC) lze ohřívat vodu po instalaci zařízení ENVIROLYTE na nižší teplotu (není třeba používat termodezinfekci - přídavné ohřátí vody v rozvodech) a dosáhnout tak poměrně značných úspor (podle dostupných informací může jít o úspory v řádu desítek či stovek tisíc korun ročně v závislosti na metodě a rozsahu dosud používané termodezinfekce).

Produkce přípravku VERTESPRIT ANK na místě je nezávislá na vlastní technologii aplikace. Produkovaný roztok se jímá do přiměřené nádoby, nejčastěji do kontejneru z průmyslových plastů o objemu 200 l. Toho lze také dobře využít jednak pro předvýrobu roztoku anebo pro produkci roztoku i pro jiné  žádoucí dezinfekční aplikace.

Chemicky neutrální biocidní VERTESPRIT ANK lze dále použít v provozu zařízení budov, např. k:

·         dezinfekci pitné vody

·         dezinfekci sociálních zařízení a koupelen

·         dezinfekci klimatizačního a chladicího zařízení

·         plošnou desinfekci místností, zařízení a vybavení nemocnice

 

Podstatné výhody navržené technologie:

·         nepřetržitá systémová ochrana vody

·         jednoduchá obsluha a provoz

·         nízké provozní náklady

·         ekologicky bezpečný produkt (nerizikový, netoxický a nedráždivý pro kůži, oči a prostředí)

·         ničí biofilm

·         odstraňuje minerální nánosy a předchází tvorbě vodního kamene

·         vysoké biocidní účinky ve velmi krátké době

·         plně biologicky odbouratelný produkt

·         neutrální pH (7- 8)

·         není žíravý

·         ošetřená voda zůstává bez zápachu po chloru

Výroba neutrálního desinfekčního přípravku VERTESPRIT ANK

Automatická jednotka Envirolyte ELA 400, jejíž výrobní kapacita je 40 l roztoku VERTESPRIT ANK za hodinu, je schopná ošetřit z jednoho místa teplou vodu v budově se spotřební kapacitou teplé vody až 40m3/24hod. Produkt zařízení Envirolyte - prostředek VERTESPRIT ANK, se používá pro čištění a desinfekci. Při ošetřování vody proti legionele se dávkuje v daném poměru automaticky.

Dávkování

Dávkovací čerpadlo SEKO 8 l.hod-1 se sondou, která kontinuálně měří redox–potenciál (ORP) v potrubí s teplou vodou. 

Příslušenství:

Zahrnuje přípojné armatury, filtry na přívodním potrubí a regulaci tlaku vody v potrubí, jímací nádrž na prostředek Vertesprit ANK, nádrž na solanku. Nádrž je plastová s ochranou proti přetečení mechanickým plovákem. Dále změkčovač vody a kabeláž pro sondu.

Ekonomika provozu:

Výrobní náklady na  ošetření 10 m3 TUV denně se pohybují kolem 0,80 Kč až 4,- Kč podle kvality teplé vody v systému TUV.

Návratnost vložené investice na nákup a instalace zařízení Envirolyte se pohybuje v průměru od půl roku do jednoho roku.

Provozní údržba:

Zařízení je bezobslužné, samočisticí. V rámci pravidelného servisu je zajištěna dodávka nezbytného množství kvalitní soli.

Pravidelný servis:

Servis v intervalu 4 měsíců zahrnuje – přetěsnění spojů, prohlídku zařízení, výměnu filtračních vložek, kontrolu kvality vyráběného roztoku, kontrolu ukazatele ORP v ošetřené vodě.

Harmonogram prací:

Celková odhadovaná doba na instalaci systému Envirolyte s produkcí desinfekčního přípravku VERTESPRIT ANK je max. 3 dny včetně provozních zkoušek. Je závislá na stavu daného potrubí, možnostech připojení dávkovacího systému, manipulace se zařízením atd.

Dodavatel může na přání klienta prodloužit zkušební provoz až do té doby, než se prokáže účinnost systému laboratorními zkouškami na legionelu, což je období cca 1,5 měsíce po instalaci zařízení. Pokud se neprokáže po tomto období účinnost systému, dodavatel vrátí peníze, provede demontáž zařízení a jeho odvoz na vlastní náklady.

 

Komplexní řešení pro čistotu a hygienu teplé vody

Zařízení ENVIROLYTE®  a Fyzikální úpravna tvrdé vody zaručí, že potrubní systém pro teplou vodu je kontinuálně a ekologicky chráněn před

-          legionelou,

-          biofilmem (jak v plastovém, tak železném potrubí),

-          vodním kamenem,

 (ochrání potrubí vč. všech součástí vodovodního systému).

Kontinuální dezinfekce a současně celkové čistění vnitřních stěn potrubí vč. ochrany před korozí jsou výsledkem spojení dvou technologií v jeden dobře se doplňující celek.

Technologie ENVIROLYTE®

- na principu elektrochemické aktivace produkuje anodová frakce elektrolyzéru poměrně stabilní elektricky aktivovaný roztok vody se zvýšeným dezinfekčním účinkem: neutrální anolyt –VertEsprit ANK. Zbytkovou látkou po rozložení neutrálního anolytu je pouze voda. Pro ošetření teplé vody (vyráběné z vody pitné) se dávkuje neutrální anolyt v množství 0,1-0,5 % do teplé vody, což je dostačující k likvidaci v současnosti známých virů, bakterií vč. legionely, fungicidních spor a jednobuněčných řas. Mikroorganismy nejsou schopné vyvinout rezistenci vůči anolytu. Anolyt zcela ničí biofilm přítomný ve vodovodním potrubí, živnou půdu pro většinu mikroorganismů, a předchází tvorbě vodního kamene.

Účinná likvidace legionely a úplné rozložení biofilmu může být proto plně zajištěno v souladu s legislativními požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění ze dne 6.června 2006.

Výsledkem je stále čisté potrubí a současně čistá, nezávadná voda !!!

Tento komplex se instaluje na místě. Provoz je prakticky bezobslužný (automatické řízení výrobníku Envirolyte® a kontinuální dávkování anolytu ANK).

Neutrální biocid VERTESPRIT ANK lze kromě ošetření teplé vody proti legionele dále použít v provozu zařízení budov, např. k ošetření:

·         pitné vody

·         provozní vody

·         klimatizačního a chladicího zařízení

Podstatné výhody technologie Envirolyte a Fyzikální úpravny vody:

-          nepřetržité systémové ošetření vody

-          jednoduchá obsluha a provoz

-          nízké provozní náklady

-          ekologicky bezpečný produkt (nerizikový, netoxický a nedráždivý pro kůži, oči a prostředí)

·         ničí biofilm

·         předchází tvorbě vodního kamene a zvápenatění minerálů

·         odstraňuje inkrusty

·         vysoké biocidní účinky ve velmi krátké době

·         plně biologicky odbouratelný produkt

·         neutrální pH (7- 8)

·         není žíravý

·         ošetřená voda zůstává bez zápachu po chloru

Spojením technologie Envirolyte® se aktivní ošetření vody proti legionele povyšuje na trvalou hygienickou a ekologickou úpravu vody i vnitřního povrchu potrubního vodního systému a s ním spojených zařízení. 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode