Vítejte na našem webu

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r. o. (I.T.P. - jinak také: Implementation Transformation Promotion) se od svého vzniku v r. 1995 postupně profiluje v těchto oblastech:

- transfer špičkových zahraničních technologií na český a slovenský trh,

- uplatnění ekologicky přijatelných technologií v rámci mezinárodních projektů v EU a do třetích zemí,

- vyhledávání nových možností v oblasti moderních technologií ve spolupráci s výrobními organizacemi a dodavateli.

V mezinárodním obchodu jsme výhradním distributorem technologie 

- ECA (Elektro Chemické Aktivace), systému Envirolyte, na území České republiky a Slovenska. I tato technologie je součástí širší realizace dnes pro nás prioritního programu

ProEMGen založeného na technologických principech vývoje a inovace. Program má ambici stát se platformou "Bio-elektrochemie a inženýrství" v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na:

  • elektro-magnetické biotechnologie pro stimulaci vitálních funkcí rostlin a mikrobiologických procesů, jejich transformaci podle požadavků praktické aplikace a podporu jejich efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech (1. předseťové ošetření semen, 2. stimulace rostlin ve vegetativní fázi růstu, 3.stimulace biočištění odpadních vod, 4. stimulace fermentačních procesů - odtud také označení 4EMGen),
  • elektrolytické procesy a generátory ECA (k produkci elektro-chemicky aktivovaného roztoku vody), jejich transformaci podle požadavků praktické aplikace a podporu jejich efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech.

Tato platforma je příležitostí pro mezioborovou spolupráci – nachází se na rozhraní mezi elektrochemií, mikrobiologií, vědou o materiálech, procesním inženýrstvím a systémy syntetické biologie,  a je spojována prioritním programem ProEMGen.

Program „ProEMGen“ zahrnuje kompetence výzkumných skupin bio-chemických, elektro-technických oborů pracujících na jednotlivých projektech v rámci interdisciplinární výzkumné sítě. Zaměření prioritního programu ProEMGen spočívá v cíleném vývoji a inovaci generátorů elektrobiotechnologických procesů prostřednictvím lepšího pochopení základních elektromagnetických a ionizačních procesů. Využitím synergických efektů humanitních, přírodních věd a inženýrství, a to ve sjednocujícím filozoficko-myšlenkovém konceptu bude prioritní program ProEMGen kromě aktuálních vědeckých otázek v oblasti elektrobiotechnologie řešit i technický rozvoj generátorů v elektrolytickém procesu, stejně jako v generování elektromagnetického pulzního pole přímo ve spojení s růstovými mezními faktory jako jistými bio-hranicemi s jejich vnitřními nízkofrekvenčními ukazateli růstu, a to za účelem jejich široké aplikace v energeticky udržitelném prostředí.

Program „ProEMGen“ je programem elektro-magnetické biotechnologie pro:

stimulaci vitálních funkcí rostlin,

stimulaci mikrobiologických procesů,

transformaci podle požadavků praktické aplikace a

podporu efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech:

1. předseťové ošetření semen,

2. stimulace rostlin ve vegetativní fázi růstu,

3. stimulace biočištění odpadních vod,

4. stimulace fermentačních procesů.

A navíc: aktivace bakteriálního vyluhování mědi a zlata z rudy.

(Testy prokázaly téměř dvojnásobné zvýšení výtěžnosti kovů!)

Tyto vývojové a inovační cíle v naší činnosti realizujeme se svými partnery  a ve spojení s vědeckými pracovišti univerzit zvl. s Ústavem biotechnologie (VŠCHT), a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU)  v rámci programu TREND - výzkum a vývoj.

Tato činnost má charakter programu, který spojuje vývojáře s uživateli, jejichž společná aktivita je neustále a soustavně potvrzována nezanedbatelným ekonomickým přínosem pro všechny zúčastněné v jednotlivých oblastech národního hospodářství. Riziko Implementace (uplatnění) výsledků vývoje v praxi, je vyvyžováno adekvátní Transformací (tj. transformačními schopnostmi žádoucími, jak pro další zdokonalený technologický vývoj, tak pro způsoby aplikace v různých podmínkách zemědělské výroby, ale i potravinářského průmyslu.

Máme ambici stát se lídry v oboru. Více než 20-ti letá úspěšná činnost naší společnosti (ve zkratce I.T.P.) se zakládá na zmíněných principech  I.(Implementation) T. (Transformation) P. (Promotion) a  realizuje se v prioritním programu ProEMGen na platformě bioeletrochemie a inženýrství.

Jsme přesvědčeni, že život jedince, stejně jako širokého splečenství lidí lze ovlivnit jen díky dobrému inženýrství a etice lidství či lidské vzájemnosti, která je pro nás a pro všechny zúčastněné onou hlavní výzvou a vodítkem pro každé inženýrské řešení, které nabízíme našim klientům a spolupracovníkům v týmu. Tyto principy naší činnosti jsou současně výzvou pro naše služby, které již desítky let poskytujeme našim klientům v praxi.

Záruka odborného výkonu

Náš profesionální tým je složený z vyškolených inženýrů, techniků, projektových manažerů a podpůrného personálu je zodpovědný za všechny projekty našich klientů od začátku do konce.  Naše inženýrské a podpůrné práce se vyznačují profesionálním přístupem a snahou chránit naše klienty před vždy ne zcela zjevnými hrozbami a riziky. Důvěra je pro nás vším. 

Naši hlavní partneři ve "světě spolupráce" jsou z těchto zemí: USA, Estonsko, Slovenska a mnozí další z Dánska, Uzbekistánu, Kazachstánu.