Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r. o.

 se od svého vzniku v r. 1995 postupně profiluje v těchto oblastech:

- transfer špičkových zahraničních technologií na český a slovenský trh,

- uplatnění ekologicky přijatelných technologií v rámci mezinárodních projektů v EU a do třetích zemí,

- vyhledávání nových možností v oblasti moderních technologií ve spolupráci s výrobními organizacemi a dodavateli.

Jsme výhradním distributorem technologie:

- ECA (Elektro Chemické Aktivace), systému Envirolyte, na území České republiky a Slovenska.

Realizujeme současně prioritní program:

ProEMgen založený na technologických principech vývoje a inovace. Program má ambici stát se platformou "Bio-elektro-chemie a inženýrství" v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na:

  • elektro-magnetickou stimulaci vitálních funkcí rostlin a mikrobiologických procesů, jejich transformaci podle požadavků praktické aplikace a podporu jejich efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech (1. předseťové ošetření semen, 2. stimulace rostlin ve vegetativní fázi růstu, 3.stimulace biočištění odpadních vod, 4. stimulace fermentačních procesů - odtud také někdy označení 4EMGen),
  • elektrolytické procesy a generátory ECA (k produkci elektro-chemicky aktivovaného roztoku vody), jejich transformaci podle požadavků praktické aplikace a podporu jejich efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech.

Tato platforma je příležitostí pro mezioborovou spolupráci – nachází se na rozhraní mezi elektrochemií, mikrobiologií, vědou o materiálech, procesním inženýrstvím a systémy syntetické biologie. Zahrnuje kompetence výzkumných skupin biochemických a elektrotechnických oborů pracujících na jednotlivých projektech v rámci interdisciplinární výzkumné sítě.

Předmětem prioritního programu ProEMgen je cílený vývoj a inovace generátorů elektro-bio-aktivačních procesů prostřednictvím lepšího pochopení základních elektromagnetických a ionizačních procesů.

Využití synergických efektů humanitních, přírodních věd a inženýrství  ve sjednocujícím filozoficko-myšlenkovém konceptu představuje v programu ProEMgen technický rozvoj generování elektromagnetického pulzního pole ve spojení s růstovými bio-faktory jako jistými fyziologickými mezními hranicemi zvýšené odolnosti organismů, a to s ohledem na jejich vnitřní, především nízkofrekvenční ukazatele růstu, za účelem jejich široké aplikace v energeticky udržitelném prostředí.

ProEMgen  jako „program elektro-magnetické aktivace“ je cílenou inovací a vývojem pro:

stimulaci vitálních funkcí rostlin,

stimulaci mikrobiologických procesů,

transformaci podle požadavků praktické aplikace a

podporu efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech:

1. předseťové ošetření semen,

2. stimulace rostlin ve vegetativní fázi růstu,

3. stimulace biočištění odpadních vod,

4. stimulace fermentačních procesů.

A navíc: aktivace bakteriálního vyluhování mědi a zlata z rudy.

(Testy prokázaly téměř dvojnásobné zvýšení výtěžnosti kovů!)

Tyto vývojové a inovační cíle v naší společnosti realizujeme s dalšími partnery a ve spolupráci s vědeckými pracovišti univerzit zvl. s Ústavem biotechnologie (VŠCHT), a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU)  mimo jiné od r.2021 také v rámci programu TREND - výzkum a vývoj.

Jsme přesvědčeni, že život jedince, stejně jako širokého společenství lidí lze ovlivnit jen díky vyspělému inženýrství a etice lidství či lidské vzájemnosti, která je pro nás a pro všechny zúčastněné onou hlavní výzvou a vodítkem pro každé inženýrské řešení, které nabízíme našim klientům a spolupracovníkům v týmu. Tyto principy naší činnosti lze vyjádřit zkratkou: I.T.P. (Implementation, Transformation, Promotion). Jsou současně výzvou pro naše služby, které již desítky let poskytujeme našim klientům v praxi.

Záruka odborného výkonu

Náš profesionální tým je složený z vyškolených inženýrů, techniků, projektových manažerů a podpůrného personálu je zodpovědný za všechny projekty našich klientů od začátku do konce.  Naše inženýrské a podpůrné práce se vyznačují profesionálním přístupem a snahou chránit naše klienty před vždy ne zcela zjevnými hrozbami a riziky. Důvěra je pro nás vším. 

Naši hlavní partneři ve "světě spolupráce" jsou převážně z těchto zemí: 

USAEstonsko, Slovensko a mnozí další z Dánska, Uzbekistánu, Kazachstánu.