Otázky a odpovědi

Co je Envirolyte?

 

Jak to funguje?

 Každý systém Envirolyte vytvořený za účelem dezinfekce vody se skládá z:
- jednotky Envirolyte (jedné nebo více)
- kontejnerů pro anolyt a nasycený roztok soli (NaCl)
- dávkovacího čerpadla (čerpadel) s kontrolní sondou pro ORP nebo FAC

 Anolyt vyrobený jednotkou Envirolyte se hromadí v zásobníku (kontejneru) a potom je dávkován do upravované vody. Dávkovací režim závisí na objemu proudící vody a kvalitě (vlastnostech) zdrojové vody a je regulován buď průtokem vody (vodoměrem) nebo kontrolními sondami FAC/ORP, které jsou propojeny s dávkovacím čerpadlem.

Jak se dosáhne dezinfekční účinnosti?

 Vodný roztok NaCl, elektrochemicky aktivovaný v jednotce Envirolyte, je silný, netoxický a při tom bezpečný dezinfekční přípravek nazývaný anolyt (v ČR pod obchodním názvem VertEsprit) a je hlavním dezinfekčním činidlem v každém systému Envirolyte.

 Anolyt je bezbarvá čirá kapalina s mírným zápachem po chlóru. Obsahuje různé smíšené oxidanty především kyselinu chlornou a chlornan sodný (HClO, ClO2, HClO3, HClO4, H2O2, O2, ClO-, ClO2-, ClO3-, O-, HO2-, OH- - účinné látky), které propůjčují anolytu vysoce baktericidní a sporocidní účinnost.

Parametry anolytu jsou následující:
- pH od 2,0 do 8,5
- koncentrace aktivního chlóru 100-1000 mg/l
- velmi vysoká oxidační aktivita s nízkými (v setinách procent) koncentracemi účinných látek, které nepoškodí chemické a jiné životně důležité vlastnosti upravované vody a netvoří žádné toxické sloučeniny.

 Chcete-li se informovat jak monitorovat parametry anolytu, prosím zašlete své požadavky na naši společnost  Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Výhody systému Envirolyte při dezinfekci vody

 Vzhledem k velmi nízké koncentraci aktivního chlóru, anolyt zředěný ve vodě nemá za následek žádné toxické účinky ani žádné toxické formy vedlejších produktů.
 Anolyt proniká do úzkých pórů vodního potrubí nebo jiných materiálů.
 Anolyt odstraňuje biofilm a řasy z distribučního systému.
 Vodovodní potrubí a zařízení nemusí být promýváno vodou po dezinfekci.
 Anolyt nenarušuje původní, přirozené vlastnosti vody.
 Anolyt eliminuje nepříjemnou chuť a zápach po chloru, zlepšuje chuť a vůni po řasách. 
 Anolyt se může skladovat a uchovat pro další použití, pokud je to nezbytné.
 Snadné dávkování.
 Vysoká úroveň bezpečnosti: žádné nebezpečné chemické látky jak při výrobě, tak při použití.

Garantujeme
 Důsledkem dezinfekce (v případě neexistence nadměrné organické zátěže) je TMC rovna 0 
 Chemické a jiné přirozené vlastnosti upravené vody nejsou ovlivněny
 Instalace na místě pro konkrétní aplikace jsou výzvou pro praktické řešení, které nabízí Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Proč je dezinfekce vody s použitím technologie Envirolyte lepší než tradiční chlorace?

 I když je anolyt zdánlivě analogický chlóru, anolyt je unikátní a jednoznačně lepší než chlornan sodný při likvidaci spor, bakterií, virů a dalších patogenních organismů na stejné zbytkové bázi. Chlornan sodný v koncentraci 5% je účinný pouze při dezinfekci, avšak nikoliv při sterilizaci. Chlornan sodný je neúčinný proti cystám (Guardia, Cryptosporidium);

 Většina patogenů, zvláště ve vodě zrozených, vyvine odolnost (rezistenci) na chlornan sodný během času. Aplikace anolytu jako dezinfekčního prostředku vody v každodenním používání více než deset let ukázaly, že mikroorganismy nevyvinou odolnost proti anolytu ani během dlouhého času;

 Potřebný kontaktní čas k účinné dezinfekci je pro anolyt nižší;

 Chlornan sodný ztrácí svou účinnost během dlouhodobého skladování a stává se potenciálně nebezpečným tím, že uvolňuje chlorový plyn během skladování;

 Anolyt je lépe rozpustný.

 Baktericidní účinnost se zachovává v hodnotách pH mezi 4 a 9;

 Anolyt je minimálně korozivní, což je dáno především jeho nízkou koncentrací, a také nepřítomností žíravých prvků, které se běžně nacházejí v chlornanu sodném nebo vápenatém;

 Reakce anolytu s organickými materiály vytváří asi o polovinu méně trihalometanů ve srovnání s chlórem;

 Anolyt odstraňuje existující zvápenatění a ničí patogeny usazené ve vápenatých úsadách a zamezuje rozpouštění pevných látek v dodávané vodě a tím ji chrání od vytváření nových nánosů a inkrustů. Biofilm je eliminován. Při úpravě vody systémem Envirolyte není nutné uzavírání sekcí vody v budovách a není omezováno normální používání vody během úpravy vody. Anolyt systému Envirolyte neobsahuje nebezpečné chemikálie ani neztěžuje údržbu.

Vaše požadavky na podrobnější informace o výrobě a aplikaci Vám rádi zašleme.

 

Co je Envirolyte a VertEsprit?

Technologie Envirolyte je způsob výroby bezpečného, výjimečně účinného biocidního roztoku VertEsprit širokého spektra účinnosti podle potřeb a specifik použití. Výroba probíhá na místě použití.  Základní výchozí látkou, která umožňuje biocidní efekt, je kyselina chlorná (HOCl), která se přirozeně nachází v lidském imunitním systému a plní ochrannou úlohu.

Jak pracuje systém Envirolyte?
Systém Envirolyte má patentovanou technologii reaktorů (elektrolyzérů), v nichž se mění solný roztok na roztok sanitační, v němž hraje rozhodující úlohu čistá kyselina chlorná, která je neutrální. Produkce probíhá na místě s použitím nasyceného roztoku soli.

Jsou roztoky Vertesprit netoxické?
Ano, roztoky produkované v systému Envirolyte jsou naprosto bezpečné pro člověka. Ostatní prostředky sice mohou zabíjet mikroorganismy, ale mohou být škodlivé jiným způsobem a nemusejí odstraňovat ani biofilm.

Jak může VertEsprit ničit bakterie, jestliže není toxický?
Systém Envirolyte používá předností neutrální kyseliny chlorné (HOCl) a oxidačního potenciálu roztoku VertEsprit. Udržuje redox-potenciál na hyperaktivní úrovni. To ničí buněčné membrány mikroorganismů, rozrušuje biofilm a zabíjí mikroorganismy. V lidském organismu produkují bílé krvinky přirozeným způsobem kyselinu chlornou a vytvářejí tak obranný mechanismus proti nemocem a bakteriím v těle. Všechny roztoky produkované v zařízení Envirolyte jsou naprosto bezpečné pro člověka v doporučených aplikacích.

Otázka: Jaké chemikálie se používají při výrobě vašeho produktu?

Odp.: Žádné, VertEsprit se vyrábí z vody, kuchyňské soli a elektřiny.

Otázka: Čím je výrobní zařízení Envirolyte zajímavé?
Odp.: Výrobní zařízení vyrábí naprosto ekologické, biologicky plně odbouratelné, netoxické přípravky, které nejsou založeny na chemické bázi, ale mohou klasické chemikálie nahradit.

Otázka: Jaké přípravky produkuje vaše zařízení?
Odp.: Naše zařízení vyrábí dva základní roztoky: VertEsprit-A (ANOLYT-A) a VertEsprit-K (KATOLYT).

Otázka:  Co je to ANOLYT-A (VertEsprit-A)?
Odp.: ANOLYT-A je kyselý roztok, jehož hodnota pH se pohybuje kolem 2 -3 a může nahradit chemické látky s kyselým účinkem a současně zaručuje jak lepší výsledky, tak daleko nižší náklady.

Otázka: Co je to KATOLYT (VertEsprit-K)?
Odp.: Katolyt je ekvivalentem žíravého uhličitanu sodného, jeho hodnota pH se pohybuje mezi 11-13 a může nahradit chemické účinky louhu, přičemž je účinnější a daleko levnější než srovnatelné chemické látky. Katolyt působí ve studené vodě (ne při všech aplikacích) a dosahuje stejné účinnosti jako louh v teplé vodě.

Otázka: Co je to roztok ANOLYT-ANK (VertEsprit ANK)?
Odp.: VertEsprit ANK je směs KATOLYTU a ANOLYTU-A, hodnota pH je kolem 7,5 a může být použit namísto chemických dezinfekčních prostředků, má částečně i mycí účinek. ANK se používá např. k dezinfekci pasterizačních tunelů v pivovarech.

Otázka: K čemu jsou roztoky VertEsprit? 
Odp.: Vertesprit ANK likviduje plísně, spory, biofilm, bakterie a viry.

Otázka: Jaké jsou účinné látky v roztocích Vertesprit?
Odp.: Vertesprit ANK obsahuje 99,69% vody, 0,26% NaCl a 0,05% HClO a OCl. Naše výrobní zařízení mají 1 (nebo více) speciální elektrolytický reaktor, který nabíjí vodu elektrickým nábojem. Koncentrovaný roztok udržuje napětí kolem 900 mV (ORP).

Otázka: Co je tak zvláštního na tomto elektrolytickém reaktoru ve srovnání s ostatními podobnými výrobky?
Odp: Titanové membrány v reaktorech jsou pokryty speciální slitinou tak, aby reaktory vydržely extrémně vysoké napětí. Jiné elektrolytické reaktory na trhu jsou schopny pracovat s napětím pouze zhruba čtyřnásobně menším než reaktory Envirolyte.

Otázka: Jaká je očekávaná životnost reaktorů Envirolyte?
Odp: Naše výrobky operují s 2 letou garancí, ačkoliv reaktory vydrží pracovat až 5 let. Teprve po této lhůtě je potřeba je vyměnit.

Otázka: Kolik roztoku mohou výrobní jednotky vyprodukovat?
Odp.: To závisí na typu výrobního zařízení; máme jednotky, které produkují od 400 do 6.000 litrů za den.

Otázka: Nevidím žádné reference na vaší webové stránce, které by se týkaly oblasti mého uživatelského zájmu. To znamená, že vaše výrobní jednotky nemohu použít?
Odp.: Envirolyte vyvinul produkty pro širokou řadu aplikací. Jestliže nevidíte žádné reference pro vaši oblast na naší webové stránce, kontaktujte nás a rádi Vám poskytneme více informací.

 

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...