Výsledky projektu oslovují investory a další zájemce

25.07.2023 08:14

Systém pro zefektivnění rostlinné výroby a mikrobiologických procesů v rámci dotačního programu TREND

  • výsledky jako podnět ke spolupráci s partnery v praxi

 

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o., Ústav biotechnologie (při VŠCHT) a Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze zahájily v r. 2021 spolupráci na systému pro zefektivnění rostlinné výroby a mikrobiologických procesů prostřednictvím elektromagnetického pulzního pole (EMF) v rámci dotačního programu TREND - výzkum a vývoj. Tato spolupráce probíhá už třetím rokem a dosažené výsledky vypovídají o příznivých tendencích, které jsme připraveni dále ověřovat v praxi s dalšími partnery.

(Generátor EMF spolu s anténním systémem vytváří elektromagnetické impulsy zcela bezpečné pro lidi i zvířata s magnetickou indukcí menší než 400 nT.)

Naše společnost Inter-Trade Praha jako hlavní řešitel vyvinula generátory nízkofrekvenčního elektromagnetického pulzního pole (EMF), které lze použít:

  • Pro předseťovou úpravu semen rostlin – po dvou letech ověřování se ukazují příznivé efekty ve výnosech plodin jako je sója, ozimá pšenice, český modrý mák, brambory, luštěniny.
  • Z pokusů i praxe je již dlouho známo, že předseťový stres (otužování) semen a hlíz různých rostlin vede ke zvýšení jejich klíčivosti, odolnosti vůči různým nepříznivým faktorům prostředí a to může vést ke zvýšení konečného výnosu.

Efekt otužování před setím je patrný zejména při snížené kvalitě osiva. U vysoce kvalitních semen se efekt otužování před setím nemusí projevit, protože potenciál pro jeho rozvoj je již maximální.

Přestože existuje několik specifických metod předseťového otužování (proti zasolení, suchu, vysokým a nízkým teplotám), mechanismus zlepšení kvality setí po jakémkoliv otužování je většinou nespecifický. A to znamená, že působení na semenný materiál jakoukoli metodou povede ke zvýšení odolnosti rostlin vůči všem škodlivým faktorům.

Většina navrhovaných způsobů předseťového ošetření semen a hlíz je značně pracná a vyžaduje speciální, často drahé vybavení.

Neznáme jednodušší a levnější způsob předseťového otužování semenného materiálu, než je způsob elektromagnetického otužování pomocí našeho generátoru EMF. S tímto generátorem lze zpracovat několik tun osiva současně za 20-30 minut v pytlích nebo kontejnerech či krabicích na zemi nebo v přepravních přívěsech atd. Jen je nutné umístit anténní vodič několik metrů dlouhý na povrchu semen tak, aby se semena nenacházela dále než 1 m od anténního vodiče.

Kupř. výsledky získané v roce 2021 potvrdily, že ošetření osiva ozimé pšenice s použitím EMF technologie mělo vliv také na hodnoty objemové hmotnosti (OH) a prokázalo pozitivní vliv na zvýšení hmotnosti 1000 zrn u ozimé pšenice.

Generátor EMF je určen pro předseťovou úpravu semen a hlíz různých zemědělských rostlin elektromagnetickými impulsy pro zvýšení jejich klíčivosti a odolnosti vůči nepříznivým faktorům prostředí (nedostatek vody, salinita, nízké nebo vysoké teploty atd.). Toto ošetření elektromagnetickými impulsy je ekvivalentní známým agrotechnickým metodám předseťového otužování semen pro zvýšení jejich odolnosti vůči různým nepříznivým vlivům prostředí, ale je při tom nejjednodušším a nejlevnějším způsobem otužování.                             

  • Pro stimulaci rostlin ve vegetační fázi růstu (první pozitivní výsledky se ukazují na chmelnici, obdobné výsledky lze očekávat na vinohradech).

Pro nastavení optimální charakteristiky elektromagnetického signálu pro růst rostlin je nutné mít zařízení pro rychlé posouzení funkčního stavu rostlin. K tomuto účelu je nejvhodnější fluorimetr pro měření intenzity fotosyntézy rostlin, neboť tento indikátor je nejrychlejším integrálním indikátorem funkčního stavu rostliny.

V závislosti na konstrukci fluorimetru se na obrazovce fluorimetru zobrazují různé indikace charakterizující intenzitu fotosyntézy (nezbytné je postupovat podle návodu k zařízení). Pro určení intenzity elektromagnetického signálu stimulujícího rostlinu je nejprve nutné změřit intenzitu fotosyntézy v neošetřeném listu rostliny. Poté se zapne generátor EMF a změří se intenzita fotosyntézy za přítomnosti EMF signálu. Účinek EMF by měl začít v prvních minutách po začátku působení. Je možné pak nalézt takové charakteristiky EMF, které zvyšují intenzitu fotosyntézy. Charakteristiky signálu EMF, doba působení, frekvence jsou nastaveny empiricky pro požadovaný účinek na rostlinu.

Optimální parametry signálu EMF se použijí ke stimulaci vegetativního růstu rostliny, jak na chmelnicích, tak na vinicích, ale i v ovocných sadech.

 

 

 

Solární panel a generátor EMF na chmelnici.

  • Pro použití v indoor pěstebních systémech  - lze uvést předběžné závěry: Saláty, které byly testované v hydroponických i aquaponických podmínkách za přítomnosti kontinuálního působení nízkofrekvenčního elektromagnetického pole (EMF) mají tendenci zrychlovat růst a rychleji dosáhnout požadované hmotnosti, což by umožnilo zvýšit počet sklizní v omezených indoor podmínkách pěstování, a to by mohlo mít značný ekonomický efekt.

 

Foto 3. Kontrolní rostliny salátu po 24 dnech

Foto 4. Rostliny salátu ošetřené EMF po 24 dnech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pro použití generátoru ke stimulaci čištění odpadních vod

Biologická oxidace organických sloučenin v odpadních vodách se provádí pomocí mikroorganismů aktivovaného kalu. K tomu je do odpadní vody vháněn vzduch. Pro měření rychlosti oxidace se určitý objem odpadní vody vhání vzduchem a při provzdušňování se měří koncentrace kyslíku ve vodě (obvykle asi 4 mg/l). Když se hodnota koncentrace kyslíku ustálí, vypne se kompresor a pomocí časovače (stopek) se určí doba, za kterou koncentrace kyslíku klesne na 2 mg/l (obvykle 2-5 minut). Poté se totéž opakuje za přítomnosti EMF generátoru. Správně nastavené parametry generátoru urychlují spotřebu kyslíku mikroorganismy. V závislosti na objemu provzdušňovací nádrže se používá různý výstupní výkon generátoru EMF. Pro čištění odpadních vod je izolovaný vodič antény ponořen do odpadní vody. Adekvátně nastavené parametry EMF lze používat pro čištění odpadních vod.

Dosavadní výsledky také ukazují, že použití technologie EMF v ČOV nejen urychlí čištění odpadních vod, ale navíc ušetří spotřebu energie snížením frekvence sepnutí dmychadel.

 

Hledáme partnery, kteří mají zájem na zvýšení efektivity své produkce ve výše zmíněných oborech hospodářství bez dodatečných ekonomických nákladů a současně řešit energetickou krizi, a to i s využitím solárních „ostrovních energetických systémů“.

Naše společnost do takového projektu vloží technologii EMF, zajistí bezplatně instalaci, optimalizaci signálu EMF a online sledování provozu generátoru EMF (instalace a online kontrola je bez jakýchkoliv stavebních nároků). Zisk z dodatečných výnosů se dělí podle vzájemně výhodné dohody. Spolehlivé partnerství a společný zájem při realizaci projektu zefektivňování je pro nás prioritou, a to jak v oblasti rostlinné produkce, tak v oblasti biočištění odpadních vod.

 

—————

Zpět