Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Prvořadé důvody jsou následující:

Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná v České republice, jak v akreditovaných laboratořích SZÚ ČR, tak v naší dlouholeté praxi při aplikaci našeho produktu, v různých odvětvích národního hospodářství.

S naší špičkovou technologickou produkcí elektrochemicky aktivovaných vodných roztoků (ECA) jako je VertEsprit ANK jsme schopni zajistit kvalitní produkci podle parametrů požadovaných pro cílenou aplikaci.

A to je důležité po zkušenostech s koronavirou pandemií zvláště dnes:

Doslova hrozbou pro lidstvo se stávají některé kvasinkovité houby. Mezi nimi smrtelná kvasinková infekce známá jako Candida auris je pandemickou hrozbou, a to o to zákeřnější, že si snadno vytváří rezistenci či odolnost vůči již existujícím lékům a snadno přežívá i v nepříznivém prostředí, znovu se množí a je snadno přenositelná.

Jsme připraveni:

Ve spolupráci s výzkumnými a univerzitními pracovišti vstoupit do projektů, které jsou v rámci široké strategie zaměřeny na udržitelný rozvoj a ochranu zdraví lidí a zvířat, a to i v souvislosti se zvýšením ochrany proti kvasinkám Candida auris, které mohou být smrtelnou hrozbou zejména pro lidi s oslabenou imunitou. Naše technologie však umožňuje vytvářet i takové způsoby použití produktu, které zamezují přenosu mezi lidmi - přenašeči.  

Závěr:

Myšlenka investovat více především do výzkumu a vývoje a připravit naši obranu proti všem typům infekčních patogenů, je velmi aktuální, zvláště dnes kdy už máme zkušenosti se „zdravými“ přenašeči (v důsledku nebývalé mobility lidí po celé planetě) a s lidmi s oslabenou imunitou, zejména v nemocnicích.

Účinnost našeho produktu VertEsprit ANK se prokázala zvláště významně také proti mikroskopickým nejen vláknitým, ale i kvasinkovitým houbám, a některé z nich - jako dnes už známá Candidata auris, mohou mít fatální následky pro život člověka, a to je i důvod, proč je třeba tuto skutečnost hlouběji zkoumat.

 

—————

Zpět