Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Prvořadé důvody jsou následující:

Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná v České republice, jak v akreditovaných laboratořích SZÚ ČR, tak v naší dlouholeté praxi při aplikaci našeho produktu, v různých odvětvích národního hospodářství.

S naší špičkovou technologickou produkcí elektrochemicky aktivovaných vodných roztoků (ECA) jako je VertEsprit ANK jsme schopni zajistit kvalitní produkci podle parametrů požadovaných pro cílenou aplikaci.

A to je důležité po zkušenostech s karonavirou pandemií zvláště dnes:

Doslova hrozbou pro lidstvo se stávají některé kvasinkovité houby. Mezi nimi smrtelná kvasinková infekce známá jako Candida auris je pandemickou hrozbou, a to o to zákeřnější, že si snadno vytváří rezistenci či odolnost vůči již existujícím lékům a snadno přežívá i v nepříznivém prostředí, znovu se množí a je snadno přenositelná.

Jsme připraveni:

Ve spolupráci s výzkumnými a univerzitními pracovišti vstoupit do projektů, které jsou v rámci široké strategie zaměřeny na udržitelný rozvoj a ochranu zdraví lidí a zvířat, a to i v souvislosti se zvýšením ochrany proti kvasinkám Candida auris, které mohou být smrtelnou hrozbou zejména pro lidi s oslabenou imunitou. Naše technologie však umožňuje vytvářet i takové způsoby použití produktu, které zamezují přenosu mezi lidmi - přenašeči.  

Závěr:

Myšlenka investovat více především do výzkumu a vývoje a připravit naši obranu proti všem typům infekčních patogenů, je velmi aktuální, zvláště dnes kdy už máme zkušenosti se „zdravými“ přenašeči (v důsledku nebývalé mobility lidí po celé planetě) a s lidmi s oslabenou imunitou, zejména v nemocnicích.

Účinnost našeho produktu VertEsprit ANK se prokázala zvláště významně také proti mikroskopickým nejen vláknitým, ale i kvasinkovitým houbám, a některé z nich - jako dnes už známá Candidata auris, mohou mít fatální následky pro život člověka, a to je i důvod, proč je třeba tuto skutečnost hlouběji zkoumat.

 

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...