Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

19.12.2015 16:46

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³ VertEsprit ANK stojí asi 1,9 €)

Opodstatněnost chlorování jako prostředku ke zničení bakterií ve vodě je nezpochybnitelná. Tento proces je pevně stanoven a to univerzálně. V posledních letech se však objevil výskyt rezistentních kmenů bakterií, problémy s bakterií Legionella a další problémy spojené se sloučeninami chlóru, což vedlo ke zvýšení zájmu o alternativní systémy čištění vody, z nichž výrazně převažuje zařízení Envirolyte.

Řešení Envirolyte:

Kontinuální dávkování či vstřikování přípravku VertEsprit ANK do bazénové vody dělá plavání ve vodě bezpečným, bez nežádoucích účinků chlóru. Řešení Envirolyte znamená zničení všech bakterií, virových organismů, hub a řas při zachování neutrální pH hodnoty vody. To se příznivě projeví zejména u dětí a starších lidí, kteří mají pokožku, která je mnohem náchylnější k poškození působením chlóru v upravované vodě.

Tím, že udržuje sterilitu filtračních lůžek systému čištění vody, je zabráněno sekundární kontaminaci filtrované vody.

Zmizení chlorového zápachu, absence pocitu pálení očí a negativních kožních reakcí - všechny tyto faktory přispívají k tomu, aby se voda v bazénech stala příjemným prostředím pro plavání.

Systém Envirolyte je bazénovou dezinfekcí, která se používá již řadu let jako bezpečná a žádoucí alternativa ke chlóru. Příkladem mohou být bazény v Rusku, Argentině, Itálii a Španělsku. Byly zaznamenány tyto poznatky a přínosy:

• Výsledky ukazují, že každodenní přidávání roztoku VertEsprit (anolytu) ANK v poměru 1:1000 litrů zaručuje účinnou dekontaminaci vody. To potvrzují i ​​data získaná z mikrobiologických zkoušek prováděných příslušnými kontrolními hygienickými orgány, které uvádějí, že chemické složení upravované vody splňuje požadované normy.

• Uživatelé bazénu vyjadřují spokojenost se zmizením chlorového zápachu, ale i s absencí pocitu pálení očí a negativních reakcí kůže.

• Proces výroby roztoku na místě – biocidního přípravku VertEsprit ANK, je pro osoby naprosto bezpečný, nejsou žádné výpary do okolí, na rozdíl od jiných procesů.

• Čas na údržbu a na práce spojené s čištěním a dekontaminací vody v bazénu se celkově zkrátil, a to z důvodu zjednodušení provozu celého bazénového zařízení.

• Roztok VertEsprit ANK nezpůsobuje žádné usazeniny, které by přilnuly k povrchům, např. trubek atd. Není třeba rozebírat zařízení, jako jsou vstřikovací čerpadla pro čištění na rozdíl od jiných systémů.

• Náklady na dekontaminaci vody ročně jsou přibližně třikrát nižší ve srovnání s chlornanem.

ELA-2000 v plaveckém bazénu v Itálii:

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...