Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

19.12.2015 16:46

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³ VertEsprit ANK stojí asi 1,9 €)

Opodstatněnost chlorování jako prostředku ke zničení bakterií ve vodě je nezpochybnitelná. Tento proces je pevně stanoven a to univerzálně. V posledních letech se však objevil výskyt rezistentních kmenů bakterií, problémy s bakterií Legionella a další problémy spojené se sloučeninami chlóru, což vedlo ke zvýšení zájmu o alternativní systémy čištění vody, z nichž výrazně převažuje zařízení Envirolyte.

Řešení Envirolyte:

Kontinuální dávkování či vstřikování přípravku VertEsprit ANK do bazénové vody dělá plavání ve vodě bezpečným, bez nežádoucích účinků chlóru. Řešení Envirolyte znamená zničení všech bakterií, virových organismů, hub a řas při zachování neutrální pH hodnoty vody. To se příznivě projeví zejména u dětí a starších lidí, kteří mají pokožku, která je mnohem náchylnější k poškození působením chlóru v upravované vodě.

Tím, že udržuje sterilitu filtračních lůžek systému čištění vody, je zabráněno sekundární kontaminaci filtrované vody.

Zmizení chlorového zápachu, absence pocitu pálení očí a negativních kožních reakcí - všechny tyto faktory přispívají k tomu, aby se voda v bazénech stala příjemným prostředím pro plavání.

Systém Envirolyte je bazénovou dezinfekcí, která se používá již řadu let jako bezpečná a žádoucí alternativa ke chlóru. Příkladem mohou být bazény v Rusku, Argentině, Itálii a Španělsku. Byly zaznamenány tyto poznatky a přínosy:

• Výsledky ukazují, že každodenní přidávání roztoku VertEsprit (anolytu) ANK v poměru 1:1000 litrů zaručuje účinnou dekontaminaci vody. To potvrzují i ​​data získaná z mikrobiologických zkoušek prováděných příslušnými kontrolními hygienickými orgány, které uvádějí, že chemické složení upravované vody splňuje požadované normy.

• Uživatelé bazénu vyjadřují spokojenost se zmizením chlorového zápachu, ale i s absencí pocitu pálení očí a negativních reakcí kůže.

• Proces výroby roztoku na místě – biocidního přípravku VertEsprit ANK, je pro osoby naprosto bezpečný, nejsou žádné výpary do okolí, na rozdíl od jiných procesů.

• Čas na údržbu a na práce spojené s čištěním a dekontaminací vody v bazénu se celkově zkrátil, a to z důvodu zjednodušení provozu celého bazénového zařízení.

• Roztok VertEsprit ANK nezpůsobuje žádné usazeniny, které by přilnuly k povrchům, např. trubek atd. Není třeba rozebírat zařízení, jako jsou vstřikovací čerpadla pro čištění na rozdíl od jiných systémů.

• Náklady na dekontaminaci vody ročně jsou přibližně třikrát nižší ve srovnání s chlornanem.

ELA-2000 v plaveckém bazénu v Itálii:

 

 

—————

Zpět