Informace o nás

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. (ITP) se od svého vzniku v r. 1995 postupně profiluje v těchto oblastech:

-        transfer špičkových zahraničních technologií na český a slovenský trh,

-        uplatnění ekologicky přijatelných technologií v rámci mezinárodních projektů v EU a do třetích zemí,

-        vyhledávání nových možností v oblasti moderních technologií ve spolupráci s výrobními organizacemi a dodavateli.

V mezinárodním obchodu: 

jsme výhradním distributorem ECA (Elektro Chemické Aktivace)  technologie - zařízení Envirolyte, na území České republiky a Slovenska.

 

Naše obchodní strategie:

OBCHOD jako každá jiná lidská činnost

-  je o Implementaci, Transformaci a Podpoře (I.T.P.), jsou to vzájemně spjaté požadavky, které musí splňovat každý obchodní případ – investičního či zbožního charakteru.

Know-how, kterým disponuje ITP, je založeno na provázanosti těchto tří požadavků v jednotném postupu – všechny instituce, které mohou zkomplikovat tento jednotný proces, nejsou vítány a jsou uplatněny pouze, pokud prospívají konkrétnímu obchodnímu případu a splňují všechny tři uvedené požadavky najednou.

Jsme výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro Českou republiku a Slovensko (viz Certifikát níže) .

Envirolyte je dnes značkou kvality pro produkty Elektro Chemické Aktivace vody (ECA). Tyto ECA roztoky (v České republice označované pod obchodní značkou VertEsprit*) mají vynikající dezinfekční a mycí účinky a používají se k ošetření vody, povrchů a prostor.

------------------------------------------------

* Jediným vlastníkem ochranné známky VertEsprit je naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. - viz https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm

Proti neoprávněnému používání značky podnikáme veškeré právní kroky, za zneužití dobrého jména značky VertEsprit neneseme žádnou zodpovědnost. 

--------------------------------------------------

Nabízíme:

Účinný a při tom ekologicky nezávadný roztok VertEsprit ANK (obsahuje kyselinu chlornou – HOCl, která je přirozenou součástí imunitního systému organismů).

 

Rádi Vám pomůžeme spočítat, co je pro Vás výhodnější - kontaktujte nás.

Zda vyrábět přímo v místě spotřeby z vody a obyčejné soli za použití elektřiny, nebo zda je výhodnější od nás nakupovat roztok v kanystrech. Roztok je účinný a ekologicky nezávadný (bez ekologické stopy!).

Roztok ANK lze jednoduše používat k dezinfekci zdrojové vody (ze studny) nebo procesních vod (proplach potrubí apod.) a ploch nebo i povrchů výrobních zařízení. Je účinný i proti vzniku a tvorbě biofilmů.

Náš roztok neutrálního anolytu ANK (v ČR pod obchodním označením VertEsprit ANK), obecně označovaný jako ECA voda (elektrochemicky aktivovaná voda) je velmi účinný dezinfekční přípravek, který se v poslední době stále výrazněji prosazuje

- při likvidaci legionely v TUV,

- při čištění povrchů, 

- v chovech zvířat, ale i

- v potravinářských provozech a 

- při výrobě nápojů a mléčných výrobků (farmáři, kteří přicházejí se svými výrobky na farmářské trhy tak mohou získat nástroj, který jim dá jistotu výroby zdravých a hygienicky nezávadných potravin). 

   


Historie projektu

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech použití. Jen díky spolupráci s lidmi, kteří chtějí prosazovat nové věci, jsme mohli ujít cestu, kterou také prezentujeme ve formě širokého spektra nabídky na našem webu www.envirolyte.cz.

Rádi bychom, aby naše webová prezentace se stala inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o lepším životě, aby v ní nacházeli příležitost pro své uplatnění a spokojenost při případné spolupráci s námi.

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.

 

Zpět