Informace o nás

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. (I.T.P.) se od svého vzniku v r. 1995 postupně profiluje v těchto oblastech:

-        transfer špičkových zahraničních technologií na český a slovenský trh,

-        uplatnění ekologicky přijatelných technologií v rámci mezinárodních projektů v EU a do třetích zemí,

-        vyhledávání nových možností v oblasti moderních technologií ve spolupráci s výrobními organizacemi, výzkumnými pracovišti a dodavateli.

 

Základní myšlenka naší podnikatelské činnosti

Zaměřujeme se na implementaci špičkových technologií do praxe vč. transferu zahraničních technologií na trh ČR, na vývoj  technologických procesů a produktů s vysokou užitnou hodnotou, přívětivých k životnímu prostředí, podporujících zdraví a bezpečný život jedince.

Tento strategický záměr se opírá o mezinárodní spolupráci, a to nejen s výrobci špičkových produktů, ale i s výzkumnými pracovišti a vývojovými pracovníky v daném oboru. Hlavním iniciačním faktorem našeho podnikání je však praktická aplikace jako přirozená cesta k vývoji produktů, které jsou konečnými uživateli náležitě oceňované.

Naše filozofie podnikání je vedena snahou 

- uplatnit co nejvíce technických výdobytků, tzn. především také na základě poznatků vědy usilovat o široké využití technologií a tím podporovat uvědomění lidí v globálním světě,

- humanizovat činnost lidí, jsme přesvědčeni, že jedině humanizace činnosti lidí povede ke globálním změnám a současně k rozvoji schopností jedinců. 

V tomto smyslu je naše podnikatelská činnost do jisté míry vizionářská. Veškerá rizika s tím spojená jsou na naší straně. Vítáme proto spolupráci s partnery, kteří se mohou zapojit do tohoto úsilí společně s námi a urychlit aplikaci pro různé podmínky v průmyslu, zemědělství ale i v oblasti péče o zdraví.

Vítáme dodatečné finanční zdroje, neboť nám umožňují získat prostředky nezbytné ke spolupráci s vědeckými pracovišti a také k výrobě a dalšímu zdokonalení naší technologie a produktů, což považujeme za společensky žádoucí a z ekonomického hlediska podněcující. Napomáhá to k urychlení vývoje našich technologií a produktů i k ověření způsobu jejich užití v aplikační praxi.

V současné době se angažujeme jako hlavní řešitel společně ve spolupráci s dalšími řešiteli (výzkumnými pracovišti univerzit VŠCHT Praha - Ústav biotechnologie, a ČZU - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) v projektu „Systém pro zefektivnění rostlinné výroby a mikrobiologických procesů“  program č . FW03010433 TREND (Výzkum a vývoj).

Podporu prostřednictvím poskytovatele Technologické agentury ČR (TA ČR) považujeme za projev veřejného zájmu o naše podnikání a velmi si toho vážíme.

Cílem našeho podnikání je uvádění technologicky vyspělých produktů na trh, které je založeno na:

  • zkušenostech s praktickou, technologicky vyspělou aplikací (Implemantace),

  • potenciálu proměny produktů pro život a práci lidí (Transformace), 

  • podpoře dalšího vývoje produktů a jejich efektivního užití (Podpora a propagace).

Tato naše filozofie podnikání je zapsána také „zlatým písmem“ v dvojjediném názvu naší společnosti Inter-Trade Praha současně jako  Implementace, Transformace, Podpora (I.T.P.); význam skrytý v názvu společnosti si uvědomují ponejvíce naši klienti, kteří s námi úzce spolupracují a používají naše technologicky vyspělé produkty i technologické systémy s nadšením a radostí.

V mezinárodním obchodu: jsme výhradním distributorem ECA (Elektro Chemické Aktivace)  technologie - zařízení Envirolyte, na území České republiky a Slovenska.

Přirozenou součástí naší firemní strategie je OBCHOD

Jsme přesvědčení, že obchod jako každá jiná lidská činnost je na shodných, již zmíněných principech 

-  Implementace, Transformace a Podpora (I.T.P.), které chápeme jako vzájemně spjaté požadavky, a proto je musí splňovat každý náš obchodní případ, ať už  je investičního či zbožního charakteru.

Know-how, kterým disponuje ITP, je založeno na provázanosti těchto tří požadavků v jednotném postupu – všechny instituce, které mohou zkomplikovat tento jednotný proces, nejsou vítány a jsou uplatněny pouze, pokud prospívají konkrétnímu obchodnímu případu a splňují všechny tři uvedené požadavky najednou.

Jsme výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro Českou republiku a Slovensko (viz Certifikát níže) .

Envirolyte je dnes značkou kvality pro produkty Elektro Chemické Aktivace vody (ECA). Tyto ECA roztoky (v České republice označované pod obchodní značkou VertEsprit*) mají vynikající dezinfekční a mycí účinky a používají se k ošetření vody, povrchů a prostor.

------------------------------------------------

* Jediným vlastníkem ochranné známky VertEsprit je naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. - viz https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm

Proti neoprávněnému používání značky podnikáme veškeré právní kroky, za zneužití dobrého jména značky VertEsprit neneseme žádnou zodpovědnost. 

--------------------------------------------------

Nabízíme:

Účinný a při tom ekologicky nezávadný roztok VertEsprit ANK (obsahuje kyselinu chlornou – HOCl, která je přirozenou součástí imunitního systému organismů).

Rádi Vám pomůžeme spočítat, co je pro Vás výhodnější - kontaktujte nás.

Zda vyrábět přímo v místě spotřeby z vody a obyčejné soli za použití elektřiny, nebo zda je výhodnější od nás nakupovat roztok v kanystrech. Roztok je účinný a ekologicky nezávadný (bez ekologické stopy!).

Roztok ANK lze jednoduše používat k dezinfekci zdrojové vody (ze studny) nebo procesních vod (proplach potrubí apod.) a ploch nebo i povrchů výrobních zařízení. Je účinný i proti vzniku a tvorbě biofilmů.

Náš roztok neutrálního anolytu ANK (v ČR pod obchodním označením VertEsprit ANK), obecně označovaný jako ECA voda (elektrochemicky aktivovaná voda) je velmi účinný dezinfekční přípravek, který se v poslední době stále výrazněji prosazuje

- při likvidaci legionely v TUV,

- při čištění povrchů, 

- v chovech zvířat, ale i

- v potravinářských provozech a 

- při výrobě nápojů a mléčných výrobků (farmáři, kteří přicházejí se svými výrobky na farmářské trhy tak mohou získat nástroj, který jim dá jistotu výroby zdravých a hygienicky nezávadných potravin). 

   


Historie projektu

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech použití. Jen díky spolupráci s lidmi, kteří chtějí prosazovat nové věci, jsme mohli ujít cestu, kterou také prezentujeme ve formě širokého spektra nabídky na našem webu www.envirolyte.cz.

Rádi bychom, aby naše webová prezentace se stala inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o lepším životě, aby v ní nacházeli příležitost pro své uplatnění a spokojenost při případné spolupráci s námi.

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.