Informace o nás

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. (ITP) se od svého vzniku v r. 1995 postupně profiluje v těchto oblastech:

-        transfer špičkových zahraničních technologií na český a slovenský trh,

-        uplatnění ekologicky přijatelných technologií v rámci mezinárodních projektů v EU a do třetích zemí,

-        vyhledávání nových možností v oblasti moderních technologií ve spolupráci s výrobními organizacemi a dodavateli.

V mezinárodním obchodu: 

jsme výhradním distributorem ECA (Elektro Chemické Aktivace)  technologie - zařízení Envirolyte, na území České republiky a Slovenska.

 

Naše obchodní strategie:

OBCHOD jako každá jiná lidská činnost

-  je o Implementaci, Transformaci a Podpoře (I.T.P.), jsou to vzájemně spjaté požadavky, které musí splňovat každý obchodní případ – investičního či zbožního charakteru.

Know-how, kterým disponuje ITP, je založeno na provázanosti těchto tří požadavků v jednotném postupu – všechny instituce, které mohou zkomplikovat tento jednotný proces, nejsou vítány a jsou uplatněny pouze, pokud prospívají konkrétnímu obchodnímu případu a splňují všechny tři uvedené požadavky najednou.

Jsme výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro Českou republiku a Slovensko (viz Certifikát níže) .

Envirolyte je dnes značkou kvality pro produkty Elektro Chemické Aktivace vody (ECA). Tyto ECA roztoky (v České republice označované pod obchodní značkou VertEsprit*) mají vynikající dezinfekční a mycí účinky a používají se k ošetření vody, povrchů a prostor.

------------------------------------------------

* Jediným vlastníkem ochranné známky VertEsprit je naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. - viz https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm

Proti neoprávněnému používání značky podnikáme veškeré právní kroky, za zneužití dobrého jména značky VertEsprit neneseme žádnou zodpovědnost. 

--------------------------------------------------

Nabízíme:

Účinný a při tom ekologicky nezávadný roztok VertEsprit ANK (obsahuje kyselinu chlornou – HOCl, která je přirozenou součástí imunitního systému organismů).

 

Rádi Vám pomůžeme spočítat, co je pro Vás výhodnější - kontaktujte nás.

Zda vyrábět přímo v místě spotřeby z vody a obyčejné soli za použití elektřiny, nebo zda je výhodnější od nás nakupovat roztok v kanystrech. Roztok je účinný a ekologicky nezávadný (bez ekologické stopy!).

Roztok ANK lze jednoduše používat k dezinfekci zdrojové vody (ze studny) nebo procesních vod (proplach potrubí apod.) a ploch nebo i povrchů výrobních zařízení. Je účinný i proti vzniku a tvorbě biofilmů.

Náš roztok neutrálního anolytu ANK (v ČR pod obchodním označením VertEsprit ANK), obecně označovaný jako ECA voda (elektrochemicky aktivovaná voda) je velmi účinný dezinfekční přípravek, který se v poslední době stále výrazněji prosazuje

- při likvidaci legionely v TUV,

- při čištění povrchů, 

- v chovech zvířat, ale i

- v potravinářských provozech a 

- při výrobě nápojů a mléčných výrobků (farmáři, kteří přicházejí se svými výrobky na farmářské trhy tak mohou získat nástroj, který jim dá jistotu výroby zdravých a hygienicky nezávadných potravin). 

   

Naši uživatelé

Potenciálními uživateli našich produktů a služeb jsou průmyslové a zemědělské podniky, komerční a rekreační centra, zdravotní a sociální instituce. Identifikujeme  následující primární trhy pro nejbližší období rozvoje našich aplikací:

1)      živočišná a rostlinná produkce,

2)      masný, potravinářský a nápojový průmysl,

3)      úprava vody,

4)      zdravotnictví.

Máme zájem o spolupráci s rozhodujícími lídry ve výše uvedených oblastech, kteří mohou napomoci rozšířit naše produkty a služby (NEF, Nansulate, Envirolyte) v jednotlivých tržních segmentech, posunout je případně k novým aplikačním technologickým celkům a stát se pro danou oblast výhradními distributory.

Jsme připraveni se spolupodílet na komerčním úspěchu klientů - našich distributorů, podporovat uplatnění celého balíku služeb spojeného s aplikací našich produktů, aby se maximalizovalo využití jejich možností ve zmíněných tržních segmentech v souvislosti s očekáváními zákazníků v praxi.

 

Historie projektu

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech použití. Jen díky spolupráci s lidmi, kteří chtějí prosazovat nové věci, jsme mohli ujít cestu, kterou také prezentujeme ve formě širokého spektra nabídky na našem webu www.envirolyte.cz.

Rádi bychom, aby naše webová prezentace se stala inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o lepším životě, aby v ní nacházeli příležitost pro své uplatnění a spokojenost při případné spolupráci s námi.

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.

 

Zpět

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...