Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

21.11.2012 10:27

 

Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS)

Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely?

Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS musí:

·          Identifikovat a vyhodnotit zdroje rizika legionely ve vodovodním systému

·          Zpracovat písemný postup pro předcházení rizika legionely a posouzení rizik

Písemný postup kontroly rizik legionely by měl popisovat:

• vodovodní systém, včetně aktualizovaného plánu nebo schematického nákresu

• kdo je odpovědný za posouzení rizika v systému a kontrolu jeho provedení

• bezpečný a správný provoz systému

• jaké kontrolní metody a další opatření budou použita

• kontroly, které budou provedeny na vodovodním systému a jak často budou kontroly prováděny

• kdo je jmenován "odpovědnou osobou" s odpovědností za provoz a kontrolu vodovodního systému

• záznamy o kontrole toho, že to, co bylo uděláno, je efektivní

Hlavním cílem je, aby se zabránilo množení legionely nebo se její růst dostal pod kontrolu efektivním projektováním, údržbou a provozem vodovodního obslužného systému.

Prevence a kontrola rizik legionely ve vodovodních systémech vyžaduje:

• pečlivé plánování – z hlediska posouzení rizik

• úspěšnou strategii řízení

• odpovědný personál

 Vyhodnocování rizika legionely  

- mnoho organizací ve veřejném a soukromém sektoru vyžaduje odbornou pomoc -  jak začít a řídit tento proces vč. vypracování dokumentace, která obsáhne uvedené požadavky podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění z r. 2006, vyhl.293 a 294/2006 Sb., které obsahují požadavky na limitní počty legionel v teplé vodě a bazénech a jsou plně v souladu s legislativou EU.

Naše společnost Inter-Trade Praha velmi dobře chápe, jak může být obtížné pro organizace ve veřejném sektoru, stejně jako pro soukromé subjekty vytvořit správné postupy pro zhodnocení a kontrolu výskytu legionely ve vodovodním obslužném systému, který spravují.

Proto nabízíme odbornou službu se zaměřením na:

• provedení posouzení rizik výskytu legionely

• postupy, které vyhoví možnostem vašeho rozpočtu

• vyhodnocení rizik legionely z hlediska vašich priorit a s doporučením pro vás

• provedení aktualizace každé dva roky

—————

Zpět