Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

21.11.2012 10:27

 

Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS)

Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely?

Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS musí:

·          Identifikovat a vyhodnotit zdroje rizika legionely ve vodovodním systému

·          Zpracovat písemný postup pro předcházení rizika legionely a posouzení rizik

Písemný postup kontroly rizik legionely by měl popisovat:

• vodovodní systém, včetně aktualizovaného plánu nebo schematického nákresu

• kdo je odpovědný za posouzení rizika v systému a kontrolu jeho provedení

• bezpečný a správný provoz systému

• jaké kontrolní metody a další opatření budou použita

• kontroly, které budou provedeny na vodovodním systému a jak často budou kontroly prováděny

• kdo je jmenován "odpovědnou osobou" s odpovědností za provoz a kontrolu vodovodního systému

• záznamy o kontrole toho, že to, co bylo uděláno, je efektivní

Hlavním cílem je, aby se zabránilo množení legionely nebo se její růst dostal pod kontrolu efektivním projektováním, údržbou a provozem vodovodního obslužného systému.

Prevence a kontrola rizik legionely ve vodovodních systémech vyžaduje:

• pečlivé plánování – z hlediska posouzení rizik

• úspěšnou strategii řízení

• odpovědný personál

 Vyhodnocování rizika legionely  

- mnoho organizací ve veřejném a soukromém sektoru vyžaduje odbornou pomoc -  jak začít a řídit tento proces vč. vypracování dokumentace, která obsáhne uvedené požadavky podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění z r. 2006, vyhl.293 a 294/2006 Sb., které obsahují požadavky na limitní počty legionel v teplé vodě a bazénech a jsou plně v souladu s legislativou EU.

Naše společnost Inter-Trade Praha velmi dobře chápe, jak může být obtížné pro organizace ve veřejném sektoru, stejně jako pro soukromé subjekty vytvořit správné postupy pro zhodnocení a kontrolu výskytu legionely ve vodovodním obslužném systému, který spravují.

Proto nabízíme odbornou službu se zaměřením na:

• provedení posouzení rizik výskytu legionely

• postupy, které vyhoví možnostem vašeho rozpočtu

• vyhodnocení rizik legionely z hlediska vašich priorit a s doporučením pro vás

• provedení aktualizace každé dva roky

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...