Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

02.10.2008 12:07

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě

Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV

- to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás!

Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů), ale i ve sprchách bazénů a koupališť aj. zdravotně nezávadné teplé vody, která bude v souladu s legislativními požadavky stanovených vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění ze dne 6. června 2006, nabízíme následující řešení:

Naše řešení je založeno na tom, že dávkování do systému TUV se automaticky řídí úrovní účinnosti našeho přípravku VertEsprit ANK v teplé vodě. Nemůže se proto stát, že by dávkování neodpovídalo tomuto rozhodujímu požadavku na likvidaci legionely. A to je ojedinělý komfort, který můžeme nabídnout i Vám.

Účinnost, zdravotní nezávadnost, bezpečnost a hospodárnost našeho systému Envirolyte je nepřehlédnutelná. 

Vždyť ošetření 1 m3 teplé vody stojí přibližně 8 haléřů!

Nabízíme následující řešení podle Vašich možností:

Sami se můžete přesvědčit! Abyste sami nevynakládali zbytečně peníze, provedeme:

1. laboratorní zkoušku vzorků z kritického místa TUV ve spolupráci s akreditovanou laboratoří,

2. instalaci automatického dávkování biocidního přípravku VertEsprit ANK do TUV, příp. instalaci modulu Envirolyte,

3. následnou laboratorní zkoušku vzorků z kritického místa TUV po doladění optimální úrovně dávkování.

Teprve poté se můžete rozhodovat, zda využijete náš systém Envirolyte nebo ne.

Výhody:

-       plně automatizovaný provoz vč. dávkování,

-       vysoká kvalita dávkovacího roztoku (přímá vazba mezi produkcí a dávkováním)

Můžeme nabídnout:

1.       Envirolyte - plný automat – zařízení se řídí automaticky podle hladinových spínačů a je samočisticí,

2.       Envirolyte - poloautomat – zařízení se řídí automaticky podle hladinových spínačů, vyžaduje 3x až 12x ročně proplach podle kvality vody (provádíme v rámci pravidelného servisu).

Věříme, že vyberete variantu, která je pro Vás nejvýhodnější.

Vaše právo rozhodnout se až se sami přesvědčíte, zakotvíme v obchodních podmínkách dodávky:

Po výběru Vámi zvolené varianty doporučujeme podepsat smlouvu o dílo, která stanoví základní podmínky dodávky, a to:

- Dohodu o ceně za kompletní dodávku díla.

- Podmínky úhrady ceny jsou flexibilní:

Po podpisu smlouvy proplatí objednatel zhotoviteli zálohu v dohodnuté výši formou splátek podle dohody a po aplikačním doladění zařízení, provozním odzkoušení a předání díla uhradí objednatel doplatek po odpočtení záloh z celkové ceny zakázky.

Smlouva může být uzavřena s podmínkou zvláštního ujednání:

Po dokončení montáže proběhne 3 měsíční zkušební provoz, během kterého budou provedeny zkoušky především na přítomnost bakterií legionela. Zkoušky provede nezávisle zhotovitel i objednatel v akreditované zkušební laboratoři, a to vždy po každém měsíci zkušebního provozu.

Podmínka kompletní dodávky díla bude splněna jen v případě, že protokoly o provedených zkouškách budou splňovat povolené limity pro legionely dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění. V opačném případě zhotovitel má 3 měsíční lhůtu pro odstranění vady a opětné provedení zkoušek na přítomnost legionely v systému TUV.

Záruka je 24 měsíců na dodané zařízení, zhotovitel se zaváže zajistit pozáruční servis vč. dodání náhradních dílů po dobu pěti let.

Pokud se naše řešení neukáže účinné ani po zmíněném období provozního zkoušení, námi nainstalovaný dávkovací systém vč. případné instalace zařízení Envirolyte na vlastní náklady demontujeme a vrátíme zálohové platby.

Fotogalerie: Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

/album/fotogalerie-nejlepsi-nabidka-na-osetreni-vody-proti-legionele/bulovka-instal-automat400-003-jpg/
/album/fotogalerie-nejlepsi-nabidka-na-osetreni-vody-proti-legionele/duchcov-inst-ela900-005-jpg/
/album/fotogalerie-nejlepsi-nabidka-na-osetreni-vody-proti-legionele/obraz001-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...