Co přitahuje Vaši pozornost

11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost?

To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se veškerá produkce automaticky řídí požadovaným objemem produktu. Jediné, co se po obsluze vyžaduje, je pravidelně propláchnout přístroj.

Nyní se objevily v naší nabídce přístroje Envirolyte, které jsou plně automatické, samočisticí, a tedy bezobslužné. Této výhody dobře využijete v provozech, které samy o sobě nevyžadují dohled, ale na druhé straně i my můžeme lépe garantovat spolehlivost provozu a hlavně také stálou kvalitu produkce.

Jsme schopni připravit a garantovat automatizovaný provoz ve vazbě na způsob použití vlastního produktu a dosáhnout automatizace a vyšší spolehlivosti technologického celku, kdy specifickým požadavkům aplikace se přizpůsobí i plně automatizovaná výroba produktů Envirolyte.

Naši distributoři mezi prvními nejlépe ocení naši technickou zdatnost, protože mohou spolehlivě uspokojit požadavky zákazníka. Mezi nimi např. firma PROTE (www.prote.cz) pak může využít této výhody pro aplikace v kombinaci s dalšími přístroji a to i v poměrně složitých podmínkách (viz úspěšnou aplikaci při likvidaci sinic v Jablonecké přehradě). Stejně tak společnost Schellex (viz www.schellex.cz) se může pouštět i do složitějších aplikací v potravinářském sektoru, kde již má svou klientelu. Naši technickou podporu ocení také na Slovensku. Naši zákazníci a obchodní partneři mohou řešit s naší podporou daleko elegantněji

technické problémy spojené s použitím Envirolyte.

Nakonec však největší radost připravujeme Vám, protože díky právě vysoké technické dokonalosti a spolehlivosti našich aplikací můžete za své peníze získat optimální řešení problémů.

V této souvislosti se patří poděkovat Vám, našim klientům. Bez Vaší náročnosti na nás jako výhradní dodavatele zařízení Envirolyte pro Česko a Slovensko a garanty jejich spolehlivosti bychom jen těžko mohli zdokonalit naši technickou úroveň a dotáhnout ji až k bezobslužnosti, což nejvíc oceňujete, protože Vás to zbavuje zodpovědnosti za provozní problémy našeho zařízení.

Zodpovědnost za spolehlivý provoz můžeme díky technické vyspělosti našich zařízení převzít my.

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...