Envirolyte

Jsme výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro Českou republiku a Slovensko. Naše společnost nabízí tato zařízení od manuální obsluhy, přes poloautomatické přístroje až po plně automatizovaná zařízení určená pro průmyslové aplikace.

Manuální přístroje Envirolyte EL

ocení nejvíce klienti, kteří požadují jednoduchou obsluhu a spolehlivost. Manuální přístroje se vyznačují nevelkými rozměry. Jednoduchá manuální regulace parametrů provozu a produkovaných roztoků umožňuje nastavení přístroje podle vlastní potřeby, což může být jednou z výhod při jejich použití. Výrobce v roce 2021 tento typ přístrojů nabízí jen velmi omezeně, nová řada ELA se nabízí.

 

 

Zařízení Envirolyte řady ELA

Vycházejí vstříc požadavkům klientů, kteří nemají možnost občasného dohledu nad přístroji při jejich provozu a proto požadují, aby přístroj vyráběl podle automaticky kontrolovaných parametrů produkce a to jenom tolik, kolik je potřeba. Vše se řídí hladinovými snímači produkovaného roztoku. Výroba probíhá automaticky, jednoduchá obsluha se týká pravidelné údržby tj. proplachu přístroje cca 1x za měsíc či za půl roku.

                                     

 

Nová generace přístrojů ANW

 Výrobní jednotky ANW

Výrobní jednotky Envirolyte EL …, nebo ELA ... ANW jsou navrženy tak, aby produkovaly anolyt (VertEsprit ANK) s použitím menšího množství soli a energie. Pro získání 1 litru anolytu s 500 ppm FAC je zapotřebí 1,5 g NaCl a 4 W energie, což je 5 až 2,5 krát méně než u standardních strojů ELA.

Snížení spotřeby soli a energie je kritické pro takové trhy, jako je komunální úprava vody, zdravotní péče, průmyslové aplikace, kde je zapotřebí vysoká úroveň hygieny bez nebo s velmi nízkým obsahem solí, také aplikace, kde je kritické riziko, a proto obsah chloridů v upravené vodě musí být snížen na minimum, např. chladicí věže a dezinfekce chladicí vody.

ELA-900ANW generátor v pivovaře v Německu

Vedle solí a spotřeby energie Envirolyte mají generátory ELA -..... ANW některé výrazné rozdíly od našich standardních ELA nebo EL typů, jako jsou:

• I když vždy pH anolytu i u přístrojů ANW závisí na pH zdrojové vody, obecně dosahuje pH ~ 7,5. To je standardní specifikace generátorů typu ANW, ale pH může být regulováno v rozmezí pH ~ 2,5-7, 5. Regulace pH vyžaduje instalaci některých doplňkových součástí na zařízeních ANW. Váš požadavek na korekci pH by měl být proto specifikován při objednání;

• Na rozdíl od standardních generátorů anolytu zařízení typu ANW nevyrábějí katolyt jako vedlejší produkt v komerčně použitelných objemech. Průtok katolytu je ~ 0,4% celkového toku specifického pro konkrétní zařízení, je zcela založen na vodě a může být bezpečně odveden do prostředí. Pokud by aplikace vyžadovala také použití katolytu pro jeho mycí a odmašťovací účinky, doporučujeme zvážit použití výrobní  jednotky EL nebo ELA nebo speciálního generátoru na výrobu katolytu;

Požadavky na instalaci generátorů typu ANW na výrobu anolytu jsou podobné požadavkům typů zařízení Envirolyte EL nebo ELA.

 

Zařízení Envirolyte řady AM (Automatic Machine)

V souvislosti s většími nároky našich klientů především při průmyslových aplikacích jsme vyvinuli zařízení, která splňují nejvyšší nároky na spolehlivost provozu, stálou kvalitu produkce a bezobslužnost.

Přednosti automatických zařízení Envirolyte:

-  zařízení může pracovat i při velkých výkyvech tlaku vody (možnost použití i v havarijních či bezpečnostně rizikových situacích !!!) 

-  nezanáší se - stálý průtok, stálé parametry produktu 

-  solanka (nasycený roztok soli) nekrystalizuje v hadičce

-  přesné řízení  dávkování  solanky  peristaltickým  čerpadlem - kvalitní produkt po celou dobu  výroby

-  automatické  odvápnění veškerých cest v zařízení - bezobslužná údržba zařízení  

-  produkt je do jímací nádrže napouštěn až po ustálení požadovaných parametrů, tj. je vždy kvalitní  

-  proudový chránič - zaručuje zvýšenou bezpečnost provozu - zabraňuje úrazu elelektrickým proudem i při poškození kterékoli části zařízení

-  elektronické spínání trafa

 

Vaše požadavky na podrobnější informace o výrobě a aplikaci Vám rádi zašleme.

 

 

Fotogalerie: Envirolyte

/album/fotogalerie-envirolyte/el900r-jpg/
/album/fotogalerie-envirolyte/ela400f-jpg/
/album/fotogalerie-envirolyte/fau-6000-3-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...