Envirolyte proti bakterii Legionella v TUV

 LEGIONELLA – její likvidace (prevence legionelózy)

Envirolyte instalován Na Bulovce 5.9.2006

Problém

Fakultní nemocnice v Praze „Na Bulovce“ se potýkala s problémem likvidace legionely a její prevence stejně jako ostatní nemocnice v České republice. Dosud známé metody vyžadovaly ošetření vody dvakrát ročně, ale i tak byly nedostatečné k zamezení výskytu legionely. Bylo prokazatelně zjištěno, že biofilm, v němž legionela vzniká a tolik se jí v něm daří, se opět rychle obnovuje, jakmile proběhne ošetření vody v potrubním systému tradičním způsobem.

Cíl

Vedení nemocnice bezprostředně po obeznámení se s výhodami zařízení Envirolyte, které na místě produkuje aktivovaný roztok VertEsprit ANK ("in situ"), stanovilo klíčový cíl: 
• Zamezit obnovování biofilmu a vodního kamene v potrubním vedení teplé a užitkové vody a tím se vyhnout riziku formování legionely.

Aktivovaný roztok VertEsprit ANK

Přímo ve stanici teplé a užitkové vody nemocničního pavilonu bylo instalováno zařízení Envirolyte, které produkuje automaticky nebo v manuálním režimu patřičné množství biocidního přípravku VertEsprit ANK. Biocidní přípravek VertEsprit ANK je bezpečný a ekologický. Přídavné zařízení dávkuje v požadované míře aktivovaný roztok VertEsprit ANK do potrubního vodovodního systému. Vyladění systému dávkování v provozních zkouškách a zajištění kontinuálního dávkování roztoku je zárukou prevence výskytu legionely v dodávkách vody pro nemocnici a legionelózy jako smrtelně nebezpečné nemoci.  

Závěr

Prevence výskytu legionely je nyní zajištěna, aniž by se muselo používat služeb společností na provedení chemického ošetření vody dvakrát ročně a aniž by se vedení nemocnice muselo zneklidňovat tím, že v mezidobí mezi provedením chemického ošetření dochází opět k obnovení biofilmu. Dnes se nemusí obávat ani rizika intoxikace vody chemikáliemi (chlórem apod.), jak tomu bylo při provádění chemické úpravy vody klasickým způsobem.

 

Pozn.:

Jakékoli aplikace tohoto typu je nezbytné realizovat v souladu s platnými normami v České republice.

Všechny práce se provádějí vždy podle příslušných nařízení a doporučení Světové zdravotnické organizace, zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR vč.  vyhl. č. 252/2004 Sb., 293/2006 Sb., vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Další výhodou přípravku VertEsprit - produktu zařízení Envirolyte, je, že může být aplikován formou mlžení při dezinfekci intoxikovaných nemocničních prostor, ale také k odstranění nepříjemného pachu v umývárnách, chodbách, i jako jemný čisticí prostředek pro tyto nebo jiné nemocniční prostory.

 

Envirolyte instalován v nemocnici Duchcov 17.7.2008:  

 

1. Bezpečná hygiena teplé vody.

2. Energetické úspory při ohřevu teplé vody.

3. Ekonomická výhoda.

 

Envirolyte instalován v dalších nemocnicích:

Nemocnice Chomutov - v březnu 2009

Nemocnice Mělník - v březnu 2009

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - v prosinci 2009 

 

Hotel SHERATON v Praze

- Envirolyte nainstalován v prosinci 2009

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...