Technologie ProEMgen - pro intenzifikaci biočištění odpadních vod

 

Naše ověřená technologie ProEMgen – pro intenzifikaci biočištění, přináší působením elektromagnetického pulzního pole (EMF) značný inovační efekt pro jakoukoliv technologii ČOV, a to i v rámci automatizovaného řízení provozu.

Dosavadní výsledky vypovídající o účinnosti EMF v provozu řízení ČOV nás opravňují k závěru, že v provzdušňovací nádrži ČOV dochází působením EMF ke stimulaci mikroorganismů a současně se zvyšuje rozpustnost kyslíku.

Naše technologie představuje unikátní prvek – působení EMF, který umožní nejen zvýšit ekologickou přijatelnost procesu biočištění, ale také hospodárnost provozu technologie čištění odpadních vod.