ProEMGen

Technologie ProEMGen představuje - efektivní působení elektromagnetického pulzního pole  (EMF), aniž by vyžadovala zásah do již existující více či méně pokročilé technologie ČOV. V provzdušňovací nádrži ČOV dochází působením EMF ke stimulaci mikroorganismů a současně se zvyšuje rozpustnost kyslíku v nádrži. Tak se aplikací technologie ProEMGen v systému ČOV v krátké době dosáhne:

intenzifikace procesu biočištění,

zvýšení ekologické přijatelnosti,

- hospodárnosti celého provozu čištění v ČOV. 

Nabízíme:

Odbornou montáž a instalaci technologického systému ProEMGen na místě. 

Online kontrolu a regulaci.

Vyzkoušejte bezplatně a teprve poté na základě již prokázaného ekonomického přínosu dohodneme vzájemně výhodné platební podmínky a servisní práce.

Neváhejte nás kontaktovat!