obecné informace

 

Elektrochemie a ECA


Unikátní systém

ECO Group zhodnotila výkonnost a invenčnost ECA do celé řady exkluzivních výrobků: membránových reaktorů, jednotek Envirolyte a ECO, aby vyhovovaly bezpočtu aplikací pod obchodním označením Envirolyte® & ECO®.

 

Nejmodernější materiály

Jednotky Envirolyte & ECO jsou konstruovány pro nepřetržité používání. Využití materiálů špičkové kvality bez křehkých nebo pohyblivých součástí činí jednotky spolehlivými.

 

Unikátní roztoky

Dva roztoky produkované jednotkami Envirolyte jsou unikátní, každý svým způsobem. Anolyt s pH hodnotou v rozmezí 2.0-8.5 a ORP +700mV - +1200mV má vysoký biocidní potenciál. Katolyt je perfektním mycím prostředkem a významným způsobem zvyšuje pH.

 

Už žádné chemikálie

Existuje široká škála možného využití jednotek Envirolyte k dezinfekci. Problémy spojené s manipulací a skladováním systémů založených na chemikáliích poskytují řadu příležitostí. Jednotky Envirolyte značně překonávají zdravotní a bezpečnostní měřítka stejně jako problémy s životním prostředím  svázané s tradičními chemickými systémy.

 


 • Elektrochemie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi elektrickými proudy, nebo napětím, a chemickými reakcemi, a vzájemnou přeměnou chemické a elektrické energie.

   
 • Elektro-Chemická Aktivace (ECA) se opírá o nové, dříve neznámé zákonitosti anomálních změn reakcí a katalytických schopností vodních roztoků vystavených elektrochemickému unipolárnímu (buď anodovému nebo katodovému) zpracování. ECA roztoky jsou nutně spojovány s přeměnou svého chemického složení, kyselosti a(nebo) zásaditosti, a to v širokém rozpětí.

  Co umožňuje aplikace ECA:
  - vyloučit z rutinních technologických procesů úpravu vlastností roztoků nákladnými činidly;
  - zvýšit kvalitu zpravovaných látek;
  - snížit četnost a dobu trvání technologických operací;
  - snížit jejich pracovní náročnost;
  - usnadnit a zjednodušit procesy čištění vody a odpadu.

  Na rozdíl od dobře známých elektrochemických reakcí v procesech elektrochemické aktivace jsou vstupními surovinami pouze zředěný solný roztok(solanka) a vodovodní voda. Vlastní ECA produkty nejsou koncentrované chemické látky, ale aktivované roztoky (Anolyt a Katolyt): nízkomineralizované roztoky v metastabilním stavu zvyšují chemickou účinnost. Syntéza elektrochemicky aktivovaných roztoků je možná, pouze když unipolární elektrochemická expozice je kombinována s úpravou co největšího množství mikroobjemové kapaliny ve vysokém napětí elektrického pole dvojité elektrické vrstvy blízko povrchu elektrod.
  Výše uvedené podmínky produkce aktivovaných roztoků se mohou uskutečnit jen ve zvláštních membránových reaktorech (kulatých nebo plochých), které představují klíčové elementy každé jednotky Envirolyte nebo ECO.


   Schéma operačního principu Envirolyte


 

 • Elektrochemicky aktivované roztoky produkované jednotkami Envirolyte (Anolyt a Katolyt) jsou vedeny přes kanálky a komory a oddělovány membránami. Tyto naprosto jedinečné patentované procesy dovolují lepší distribuci elektrolytu (solného roztoku) uvnitř objemů komor a redukují riziko vytvoření nepohyblivé zóny, poněvadž úroveň proudu elektrolytu je vysoká. Konstrukce membránových reaktorů také dovoluje vysoce účinně vyklidit produkty elektrochemických a chemických reakcí z komor.
   

Proč Envirolyte?

Spolehlivé výrobní jednotky řady Envirolyte určené k produkci silných, netoxických, neohrožujících agens studené dezinfekce a sterilizace se stabilními parametry, na místě použití a podle požadavků, a navíc zakomponovaný samočistící proces dávají společnosti ECO Group značný technický a komerční náskok před konkurencí.
 

 • Problém životnosti a znehodnocení elektrod byl překonán prostřednictvím unikátního procesu a síly proudění, jemuž elektrody odolávají, což jim významně prospělo. Patentovaný samočisticí proces byl vytvořen tak, aby minimalizoval použití kyselin při čištění elektrod.

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...