přehled jednotek

 

 

Typová řada Envirolyte - EL

Envirolyte EL-300: značná hodnota v malém balení

 
 • Jednotky Envirolyte EL-300 jsou konstruovány, aby vyráběly aktivované roztoky (anolyt a katolyt).
 • Snadné provozní procedury jsou dodatečnou výhodou pro okamžité dodání bezpečného a rychle účinného biocidu - anolytu.
 
   Envirolyte EL-300
 
 • Envirolyte EL-300 byl vyvinut k produkci ~300 litrů anolytu za den a ~150 litrů katolytu za den na místě a v závislosti na tom, co se požaduje - zda se jedná o dezinfekci, sterilizaci anebo čištění vody.

   

Základní rysy řady Envirolyte

 
 • Do přístroje je zakomponován samočisticí cyklus, který zajišťuje snadnou údržbu a maximální produktivitu.
   
 • Unikátní konstrukce membrány v reaktoru zajišťuje, že elektrolyt používaný v produkci aktivovaných roztoků má maximální kontakt s elektrodami a proto zajišťuje nejhospodárnější využití energie a minimální spotřebu soli.
 
 
 
 

Envirolyte EL-400: značná hodnota v malém balení

 
 • Jednotky Envirolyte EL-400 jsou konstruovány, aby vyráběly aktivovaný roztok (neutrální anolyt).
 •  

 

 • Snadné provozní procedury jsou dodatečnou výhodou pro okamžité dodání bezpečného a rychle účinného biocidu - anolytu.

           Envirolyte EL-400
 
 • Jednotky Envirolyte EL-400 byly vyvinuty k produkci neutrálního anolytu na místě a v závislosti na tom, co se požaduje - zda se jedná o dezinfekci, sterilizaci anebo čištění vody.

 

Envirolyte EL-900: univerzální řešení

 
 • Jednotky Envirolyte EL-900 jsou konstruovány, aby vyráběly aktivovaný roztok (neutrální anolyt).
 • Snadné provozní postupy jsou dodatečnou výhodou pro okamžité dodání bezpečného a rychle účinného biocidu - anolytu.

           Envirolyte EL-900
 
 • Jednotky Envirolyte EL-900 byly vyvinuty k produkci neutrálního anolytu na místě a v závislosti na tom, co se požaduje - zda se jedná o dezinfekci, sterilizaci anebo čištění vody.

   
  
 • Váha a rozměry jednotky jsou zachovány tak, aby se s přístrojem mohlo snadno manipulovat, aby měl snadnou údržbu a byl vhodný k přepravě.

 • Síla anolytu, pokud jde o koncentraci aktivního chlóru,  se může měnit v závislosti na nastavení elektrického proudu.
 

  

Klíčové rysy a obecná charakteristika jednotky Envirolyte EL-900 

   Klíčové rysy Envirolyte EL-900

 
 • Do přístroje je zakomponován samočisticí cyklus, který zajišťuje snadnou údržbu a maximální produktivitu.
 • Unikátní konstrukce membrány v reaktoru zajišťuje, že elektrolyt používaný v produkci aktivovaných roztoků má maximální kontakt s elektrodami, a proto dosahuje nejhospodárnějšího využití energie a minimální spotřeby soli.
 • Je zde minimální hydraulický odpor proti toku proudícímu skrze reaktorové komory, který zaručuje dosažení optimální úrovně proudu.
 • Kryt je vyroben z nerezových materiálů. Hadice a konektory jsou z plastů EPDM/PVDF a jsou vysoce rezistentní proti agresivním roztokům.
 • Jednoduchým spínačem on/off s indikátorem elektrického proudu se zapíná a vypíná výrobní jednotka manuálně.
 

  II   Ovladače a konektory Envirolyte EL-900

 

      

1) Hlavní spínač elektrické energie - manuální spínač k zapnutí a vypnutí, ale i k úplnému odpojení proudu z jednotky.
2) Elektrický kabel
3) Ampérmetr - ke sledování proudu (A) v reaktoru
4) Výstupní konektor neutrálního anolytu
5) Nastavení propudu - k přizpůsobení toku proudu v reaktoru
6) Vstupní konektor pro solný roztok
7) Konektor přítoku vody

 

  III   Specifikace Envirolyte EL-900

 
  Envirolyte ® Kód EL-900
  Kryt: 400x300x180mm (dxvxš)
  Hmotnost: 14,5 kg
  Elektrické napětí: 230 VAC +-10%
  Elektrický příkon: ~1,3 KW
  Celková kapacita výkonu: ~900 litrů za den
  ~900 l za den anolytu: (pH 7,5 - 8,5 , ORP>800mV, konc. akt. Cl ~500mg/l)
 
  

Aktivovaný roztok produkovaný Envirolyte EL-900

 
   ~900 litrů  denní produkce  ANOLYTU
   NEUTRALNÍ ANOLYT je používaný všude, kde je pH důležité (koroze) a kde je nutné vyhnout se možným výparům aktivního chlóru.

 
A aktivní chlór mg/l pH ORP mV (redox-potenciál)
~28-30 ~500 7,5 - 8,5 >800

 

Typová řada Envirolyte ELA

 • Řada Envirolyte ELA (400, 900, 1600, 3000, 5000, 6000, 10000) je další krok našeho vývoje poloautomatizovaných zařízení Envirolyte v ústrety požadavkům zákazníků na automatizaci v procesu výroby aktivovaných roztoků.
 • Řada Envirolyte ELA je konstruována k produkci různých roztoků - kyselého a neutrálního anolytu a katolytu.
 • Částečná automatizace a snadné provozování jsou dodatečnou předností okamžitého dodání bezpečných a rychle účinných roztoků.
 

Envirolyte ELA-400: hodnota v malém

 • Envirolyte ELA-400 is a next step in our development of automated Envirolyte machines to suite our customer's needs for automation in the process of generation of activated solutions.
 • The Envirolyte ELA-400 has been designed for production of Neutral Anolyte only.

Envirolyte ELA-400
 • Some automation and easy operating procedures give the added benefits to rapid elivery of safe and fast acting disinfectan - Neutral Anolyte.
 • The strenght of Neutral Anolyte in terms of active chlorine concentration can be adjasted by current setting.


 

  

The key features and general specifications of Envirolyte ELA-400 

  I   Charakteristiky Envirolyte ELA-400

 • Řídící systém výrobní jednotky ELA-400 je jednoduchý a snadno ovladatelný. Je vhodný k různým aplikacím za rozdílných podmínek.
 • V hydraulické části je umístěn snímač proudu vody, který zastaví jednotku Envirolyte, pokud by došlo k přerušení dodávky vody, a znovu zapne jednotku, jakmile se dodávka vody obnoví.

Elektrická skříňka ELA-400
 • Skříňky jsou zhotoveny z nerez-materiálů. Hadice a konektory jsou z plastů EPDM/PVDF a jsou vysoce odolné proti agresivním roztokům.
 • Všechny vstupní a výstupní konektory jsou umístěny po stranách skříněk, což dovoluje umístit zařízení ELA-400 na stěnu.
Hydraulická skříňka ELA-400
 • Jednoduchý spínač on/off s indikátorem el. proudu spouští a zastavuje výrobní jednotku ELA-400 manuálně.
 • Úrovňový spínač umožňuje spustit a zastavit ELA-400 automaticky.
 • Alarm je vestavěn do jednotky, ale může být umístěn v libovolném vzdáleném místě  vnějším propojením.
   

  II   

Specifikace výrobní jednotky Envirolyte ELA-400

 

  

  Envirolyte ELA-400 Kód ELA
  Hydraulická skříňka: 400x300x180mm (vxdxš)
  Elektrická skříňka: 400x300x180mm (vxdxš)
  Zdroj napětí: 230 / 110 VAC ±10%
  Příkon: 470 W
  Max. výkon:

400 litrů neutrálního anolytu za den

  Automatizace:

start/stop prostřednictvím dvou hladinových snímačů

  Kontrola průtoku:

flow/no - kontrola proudu s alarmem a automatickým startem/zastavením provozu

  Vstupní ventil: -24vDC/6BAR
  Hmotnost: 23 Kg

Aktivovaný roztok produkovaný výrobní jednotkou Envirolyte ELA-400

Neutrální anolyt

Režim

aktivní chlor

mg/l

pH ORP mV (redox-potenciál) Type of Envirolyte generator
Neutrální anolyt ~500-700 ~7.5-8.5 ~700-900 ELA-400

 

Envirolyte ELA-6000: větší výkon - větší možnosti

 
 • Envirolyte ELA-6000 je další vývojový stupeň plně automatizovaného zařízení Envirolyte, který jde v ústrety rostoucím potřebám zákazníků na větší objemy aktivovaných roztoků.
 • Envirolyte ELA-6000 byl konstruován pouze pro produkci neutrálního anolytu.
 • Plná automatizace a snadné provozování jsou dodatečnou předností okamžitého dodání bezpečného a rychle účinného dezinfekčního prostředku - neutrálního anolytu.
 
 
Envirolyte ELA-6000
 
 • Síla neutrálního anolytu, pokud jde o koncentraci aktivního chlóru, se může měnit podle nastavení elektrického proudu.


 

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...