přehled jednotek

 

 

Typová řada Envirolyte - EL

Envirolyte EL-300: značná hodnota v malém balení

 
 • Jednotky Envirolyte EL-300 jsou konstruovány, aby vyráběly aktivované roztoky (anolyt a katolyt).
 • Snadné provozní procedury jsou dodatečnou výhodou pro okamžité dodání bezpečného a rychle účinného biocidu - anolytu.
 
   Envirolyte EL-300
 
 • Envirolyte EL-300 byl vyvinut k produkci ~300 litrů anolytu za den a ~150 litrů katolytu za den na místě a v závislosti na tom, co se požaduje - zda se jedná o dezinfekci, sterilizaci anebo čištění vody.

   

Základní rysy řady Envirolyte

 
 • Do přístroje je zakomponován samočisticí cyklus, který zajišťuje snadnou údržbu a maximální produktivitu.
   
 • Unikátní konstrukce membrány v reaktoru zajišťuje, že elektrolyt používaný v produkci aktivovaných roztoků má maximální kontakt s elektrodami a proto zajišťuje nejhospodárnější využití energie a minimální spotřebu soli.
 
 
 
 

Envirolyte EL-400: značná hodnota v malém balení

 
 • Jednotky Envirolyte EL-400 jsou konstruovány, aby vyráběly aktivovaný roztok (neutrální anolyt).
 •  

 

 • Snadné provozní procedury jsou dodatečnou výhodou pro okamžité dodání bezpečného a rychle účinného biocidu - anolytu.

           Envirolyte EL-400
 
 • Jednotky Envirolyte EL-400 byly vyvinuty k produkci neutrálního anolytu na místě a v závislosti na tom, co se požaduje - zda se jedná o dezinfekci, sterilizaci anebo čištění vody.

 

Envirolyte EL-900: univerzální řešení

 
 • Jednotky Envirolyte EL-900 jsou konstruovány, aby vyráběly aktivovaný roztok (neutrální anolyt).
 • Snadné provozní postupy jsou dodatečnou výhodou pro okamžité dodání bezpečného a rychle účinného biocidu - anolytu.

           Envirolyte EL-900
 
 • Jednotky Envirolyte EL-900 byly vyvinuty k produkci neutrálního anolytu na místě a v závislosti na tom, co se požaduje - zda se jedná o dezinfekci, sterilizaci anebo čištění vody.

   
  
 • Váha a rozměry jednotky jsou zachovány tak, aby se s přístrojem mohlo snadno manipulovat, aby měl snadnou údržbu a byl vhodný k přepravě.

 • Síla anolytu, pokud jde o koncentraci aktivního chlóru,  se může měnit v závislosti na nastavení elektrického proudu.
 

  

Klíčové rysy a obecná charakteristika jednotky Envirolyte EL-900 

   Klíčové rysy Envirolyte EL-900

 
 • Do přístroje je zakomponován samočisticí cyklus, který zajišťuje snadnou údržbu a maximální produktivitu.
 • Unikátní konstrukce membrány v reaktoru zajišťuje, že elektrolyt používaný v produkci aktivovaných roztoků má maximální kontakt s elektrodami, a proto dosahuje nejhospodárnějšího využití energie a minimální spotřeby soli.
 • Je zde minimální hydraulický odpor proti toku proudícímu skrze reaktorové komory, který zaručuje dosažení optimální úrovně proudu.
 • Kryt je vyroben z nerezových materiálů. Hadice a konektory jsou z plastů EPDM/PVDF a jsou vysoce rezistentní proti agresivním roztokům.
 • Jednoduchým spínačem on/off s indikátorem elektrického proudu se zapíná a vypíná výrobní jednotka manuálně.
 

  II   Ovladače a konektory Envirolyte EL-900

 

      

1) Hlavní spínač elektrické energie - manuální spínač k zapnutí a vypnutí, ale i k úplnému odpojení proudu z jednotky.
2) Elektrický kabel
3) Ampérmetr - ke sledování proudu (A) v reaktoru
4) Výstupní konektor neutrálního anolytu
5) Nastavení propudu - k přizpůsobení toku proudu v reaktoru
6) Vstupní konektor pro solný roztok
7) Konektor přítoku vody

 

  III   Specifikace Envirolyte EL-900

 
  Envirolyte ® Kód EL-900
  Kryt: 400x300x180mm (dxvxš)
  Hmotnost: 14,5 kg
  Elektrické napětí: 230 VAC +-10%
  Elektrický příkon: ~1,3 KW
  Celková kapacita výkonu: ~900 litrů za den
  ~900 l za den anolytu: (pH 7,5 - 8,5 , ORP>800mV, konc. akt. Cl ~500mg/l)
 
  

Aktivovaný roztok produkovaný Envirolyte EL-900

 
   ~900 litrů  denní produkce  ANOLYTU
   NEUTRALNÍ ANOLYT je používaný všude, kde je pH důležité (koroze) a kde je nutné vyhnout se možným výparům aktivního chlóru.

 
A aktivní chlór mg/l pH ORP mV (redox-potenciál)
~28-30 ~500 7,5 - 8,5 >800

 

Typová řada Envirolyte ELA

 • Řada Envirolyte ELA (400, 900, 1600, 3000, 5000, 6000, 10000) je další krok našeho vývoje poloautomatizovaných zařízení Envirolyte v ústrety požadavkům zákazníků na automatizaci v procesu výroby aktivovaných roztoků.
 • Řada Envirolyte ELA je konstruována k produkci různých roztoků - kyselého a neutrálního anolytu a katolytu.
 • Částečná automatizace a snadné provozování jsou dodatečnou předností okamžitého dodání bezpečných a rychle účinných roztoků.
 

Envirolyte ELA-400: hodnota v malém

 • Envirolyte ELA-400 is a next step in our development of automated Envirolyte machines to suite our customer's needs for automation in the process of generation of activated solutions.
 • The Envirolyte ELA-400 has been designed for production of Neutral Anolyte only.

Envirolyte ELA-400
 • Some automation and easy operating procedures give the added benefits to rapid elivery of safe and fast acting disinfectan - Neutral Anolyte.
 • The strenght of Neutral Anolyte in terms of active chlorine concentration can be adjasted by current setting.


 

  

The key features and general specifications of Envirolyte ELA-400 

  I   Charakteristiky Envirolyte ELA-400

 • Řídící systém výrobní jednotky ELA-400 je jednoduchý a snadno ovladatelný. Je vhodný k různým aplikacím za rozdílných podmínek.
 • V hydraulické části je umístěn snímač proudu vody, který zastaví jednotku Envirolyte, pokud by došlo k přerušení dodávky vody, a znovu zapne jednotku, jakmile se dodávka vody obnoví.

Elektrická skříňka ELA-400
 • Skříňky jsou zhotoveny z nerez-materiálů. Hadice a konektory jsou z plastů EPDM/PVDF a jsou vysoce odolné proti agresivním roztokům.
 • Všechny vstupní a výstupní konektory jsou umístěny po stranách skříněk, což dovoluje umístit zařízení ELA-400 na stěnu.
Hydraulická skříňka ELA-400
 • Jednoduchý spínač on/off s indikátorem el. proudu spouští a zastavuje výrobní jednotku ELA-400 manuálně.
 • Úrovňový spínač umožňuje spustit a zastavit ELA-400 automaticky.
 • Alarm je vestavěn do jednotky, ale může být umístěn v libovolném vzdáleném místě  vnějším propojením.
   

  II   

Specifikace výrobní jednotky Envirolyte ELA-400

 

  

  Envirolyte ELA-400 Kód ELA
  Hydraulická skříňka: 400x300x180mm (vxdxš)
  Elektrická skříňka: 400x300x180mm (vxdxš)
  Zdroj napětí: 230 / 110 VAC ±10%
  Příkon: 470 W
  Max. výkon:

400 litrů neutrálního anolytu za den

  Automatizace:

start/stop prostřednictvím dvou hladinových snímačů

  Kontrola průtoku:

flow/no - kontrola proudu s alarmem a automatickým startem/zastavením provozu

  Vstupní ventil: -24vDC/6BAR
  Hmotnost: 23 Kg

Aktivovaný roztok produkovaný výrobní jednotkou Envirolyte ELA-400

Neutrální anolyt

Režim

aktivní chlor

mg/l

pH ORP mV (redox-potenciál) Type of Envirolyte generator
Neutrální anolyt ~500-700 ~7.5-8.5 ~700-900 ELA-400

 

Envirolyte ELA-6000: větší výkon - větší možnosti

 
 • Envirolyte ELA-6000 je další vývojový stupeň plně automatizovaného zařízení Envirolyte, který jde v ústrety rostoucím potřebám zákazníků na větší objemy aktivovaných roztoků.
 • Envirolyte ELA-6000 byl konstruován pouze pro produkci neutrálního anolytu.
 • Plná automatizace a snadné provozování jsou dodatečnou předností okamžitého dodání bezpečného a rychle účinného dezinfekčního prostředku - neutrálního anolytu.
 
 
Envirolyte ELA-6000
 
 • Síla neutrálního anolytu, pokud jde o koncentraci aktivního chlóru, se může měnit podle nastavení elektrického proudu.